Aeronautical Information Management - AIM

Om te kunnen voldoen aan de moderne vereisten in de luchtvaart lanceerde de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organisation - ICAO) het concept van ‘Aeronautical Information Management' (AIM) – het beheer van luchtvaartinformatie. Dit concept vervangt de klassieke Luchtvaartinformatiedienst (Aeronautical Information Service – AIS). Belgocontrol zag al vroeg de waarde en voordelen van AIM in en schakelde zijn diensten over naar dit alomvattende concept.

Belgocontrol beheert de luchtvaartinformatie die van belang is voor piloten zowel als voor alle betrokken partijen in ATM.
AIM omvat de publicatie en de verspreiding van statische informatie (Aeronautical Information Publication - AIP) en dynamische informatie (berichten voor de luchtvaart - NOTAM) betreffende België en Luxemburg. De vereisten vermeld in Bijlage 15 aan de ICAO conventie van Chicago zijn hierbij de voornaamste leidraad. Het databeheer voldoet aan de Europese normen en gebeurt via de Europese AIS Database (EAD). Het ATS Reporting Office (ARO) is geïntegreerd in de kantoren van de AIM-afdeling die zich bevindt in de controletoren van Brussel-Nationaal op de site van Belgocontrol te Steenokkerzeel.

Door het verzekeren van de accuraatheid, integriteit en tijdigheid van de gepubliceerde data levert Belgocontrol kwaliteitsvolle informatie en garandeert zo mee de veiligheid van het luchtverkeer. Belgocontrol is ISO 9001-gecertificeerd en luchtvaartinformatie wordt volgens standaard operationele procedures en werkinstructies verwerkt waarbij wordt toegezien op de hele gegevensketen, van bij het genereren ervan door de dataleveranciers tot bij de publicatie ervan.


In het kader van de klantentevredenheid en de bezorgdheid om onze producten en diensten continu te kunnen verbeteren, staan wij steeds open voor uw commentaar en suggesties.

 
AIM Briefing
 

Jaarverslag 2017  
Video: Luchtvaartinformatie - Onontbeerlijke gegevens