Luchtverkeersleider worden

Vergelijkend Wervingsexamen - Selectie 2018


Van 22 maart 2018 tot en met 22 april 2018 : Opening van de inschrijvingen voor de wervingsronde voor aspirant-luchtverkeersleiders (voor de torens van Luik en Charleroi).

Het examen is de eerste stap om toegelaten te worden tot de opleiding voor aspirant verkeersleider. Deze opleiding zal in 2018 en 2019 van start gaan.

Aspirant-luchtverkeersleiders worden aangeworven door middel van een vergelijkend wervingsexamen dat bestaat uit een aantal eliminatietests.

 • Planning van de tests:
  • FEAST I – van 23/04/2018 tot en met 09/05/2018
  • FEAST II – van 16/05/2017 tot en met 31/05/2018
  • Interviewpanel en Engels mondeling examen – van 03/09/2018 tot en met 14/09/2018
  • Groepsbeoordeling – van 24/09/2018 tot en met 28/09/2018
  • Medisch onderzoek – in oktober 2018
 • De bovenstaande data zijn ter indicatie.


Hoe inschrijven?

Alle informatie die nuttig kan zijn voor de inschrijving vindt u in de rubriek 'FAQ'.

Waar vindt de opleiding plaats?

De eerste opleiding ‘Initial Training' vindt plaats te Steenokkerzeel.

Belangrijke documenten

Voor meer details omtrent de deelnemingsvoorwaarden aan het vergelijkend wervingsexamen en de job van luchtverkeersleider :

 Toelatingsvoorwaarden

 Medische vereisten

 FAQ (vaak gestelde vragen)

 

Opgelet !  De taal waarin u solliciteert, het Nederlands of het Frans, is de taal die gehanteerd wordt tijdens de volledige selectieprocedure.  De taal van uw secundair diploma is bepalend voor de taalkeuze.
Voordat u zich aanmeldt, wordt u verzocht de volgende documenten binnen handbereik te hebben:

 • uw curriculum vitae;
 • een kopie van uw identiteitskaart of paspoort (beide zijden);
 • een bewijs van een blanco strafblad (uitgegeven in 2018);
 • een kopie van de middelbare school diploma of hoger of een getuigschrift van de school als bewijs dat u het laatste studiejaar volgt;
 • indien nodig, het bewijs van de naleving van de militaire dienst regelgeving.

Uw sollicitatie is slechts geldig indien alle vereiste documenten opgeladen zijn in het online inschrijfformulier.

 

Nadat u zich online heeft ingeschreven, ontvangt u een bevestigingsmail van dit mailadres: belgocontrol_atco_recruitment@belgocontrol.be


Als u die bevestigingsmail niet hebt ontvangen, kijk dan zeker of hij niet in uw spamfolder terecht is gekomen.  U kan ons contacteren op het bovenstaande mailadres indien u vragen heeft of problemen ondervindt.

Voor meer info, gelieve de ‘Toelatingsvoorwaarden' en de FAQ's te lezen.

 

Toelatingsvoorwaarden en vereiste voorkennis - Selectie 2018

Om aan het vergelijkend wervingsexamen deel te nemen, dient u aan volgende vereisten te beantwoorden:

 • Belg zijn of staatsburger van de Europese Unie;
 • Van onberispelijk gedrag zijn in overeenstemming met de vereisten van de functie;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Voldoen aan de wetten inzake dienstplicht (eventueel);
 • Minstens 17 jaar en maximum 25 jaar oud zijn ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum van het examen. Minstens 18 jaar zijn op de eerste dag van tewerkstelling.;
 • In het bezit zijn van een diploma van algemeen hoger middelbaar onderwijs (of gelijkwaardig, zoals een voorlopig attest voor net afgestudeerden).
 • De kandidaten die nog niet in het bezit zijn van hun studiegetuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs (of gelijkwaardig) en momenteel het laatste studiejaar volgen dat leidt tot dit diploma mogen zich kandidaat stellen op voorwaarde dat ze een getuigschrift kunnen voorleggen van de school als bewijs dat ze het laatste studiejaar volgen. Het studiegetuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs (of gelijkwaardig) moet voorgelegd worden op het ogenblik dat de opleiding start.
 • De kandidaten die hun diploma in een ander land dan België hebben behaald en die nog geen gelijkwaardigheid van hun diploma hebben bekomen mogen onder voorbehoud deelnemen. Om toegelaten te worden tot het examen moeten zij wel op de uiterste inschrijvingsdatum een bewijs van aanvraag van het gelijkwaardigheidsattest voorleggen. De aandacht wordt erop gevestigd dat de procedure tot het behalen van het gelijkwaardigheidsattest vrij lang duurt en er wordt aangeraden zich nu al te wenden tot de bevoegde instanties.
 • Er wordt op gewezen dat kennis van het Engels inherent is aan de functie van luchtverkeersleider. Kennis van het Frans is eveneens aangewezen.
 • Bereid zijn om een medisch onderzoek te ondergaan. Om u een idee te geven van de criteria van het onderzoek, kan u het volgende document inkijken: -> Medische vereisten.
 • Beschikken over volgende kwaliteiten: motivatie, doorzettingsvermogen, stressbestendigheid, in ploegverband kunnen werken (24u/24), een analytische geest hebben, een goed beoordelingsvermogen, zin voor synthese en een groot concentratievermogen.

De job

 

De luchtverkeersleider werkt in een technologische, dynamische en flexibele omgeving, waarin verantwoordelijkheden en professionalisme centraal staan. Dit omvat variabele uurroosters maar verschaft ook een werkelijk persoonlijke ontplooiing en een zeer aantrekkelijk loonpakket, aangevuld met een erg voordelig sociaal plan.

De loopbaanperspectieven zijn interessant en gevarieerd: expert- of managementfuncties in de afdelingen ATS Operaties of ATS Strategie en Planning, instructeurfuncties in ons Opleidingscentrum of een job als vertegenwoordiger van ons bedrijf in internationale fora.

De opleiding

Om luchtverkeersleider (ATCO – Air Traffic Control Officer) te worden, moet men gemotiveerd en persoonlijk geëngageerd zijn. Ons opleidingsplan zal u helpen om de top te bereiken.

De opleiding tot luchtverkeersleider omvat twee grote opeenvolgende fasen:

 • De Initial Training (IT) die bestaat uit:
  • De Basic Training (BT): in deze fase kan de kandidaat zich vertrouwd maken met de luchtvaart en zijn of haar toekomstige werkomgeving in brede zin. Wat de theoretische opleiding betreft, staan het luchtvaartrecht, vliegtuigen en vluchtprincipes, meteorologie, operationele procedures eveneens op het menu van deze eerste fase. De praktische opleiding bestaat uit de eerste oefeningen die de kandidaat zal uitvoeren in de simulators.
  • De Rating Training (RT): de eigenlijke kwalificatieopleiding. Nadat de kandidaat deze met succes heeft beëindigd, ontvangt hij of zij de trainingsvergunning van luchtverkeersleider (Student Licence). In deze fase zal de kandidaat zich specialiseren om een ‘torenluchtverkeersleider' (ADV/ADI), ‘naderingsluchtverkeersleider' (APS) of ‘en-routeluchtverkeersleider' (ACS) te worden. Zodra de kandidaat de studentvergunning heeft behaald, kan hij of zij aan de tweede fase van de opleiding beginnen:
 • De Unit Training (UT) waarbij de kandidaat het werkelijke luchtverkeer zal controleren onder het toezicht van een OJTI (On the Job Training Instructor), op voorwaarde dat hij of zijn in het bezit is van een geldige medische geschiktheidsattest en voldoet aan de taalvereisten. Na afloop van de tweede fase krijgt de kandidaat verkeersleider een Europese vergunning van luchtverkeersleider waarop de aantekeningen i.v.m. zijn of haar competenties en opleiding worden vermeld. 

video : Opleidingscentrum   (11.71 Mb)
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak  
Video: De luchtverkeersleiders - De opleiding  
Training Centre - Driven by excellence in air traffic management   (0.59 Mb)
The Sky within your reach: become an air traffic controller   (0.16 Mb)
Jaarverslag 2013   (5.58 Mb)
Jaarverslag 2016   (3.37 Mb)