Airport Movement System - AMS

Het AMS (Airport Movement System) dat werd ontwikkeld door Belgocontrol, vormt het zenuwcentrum van de ‘toren' verkeersleiding. AMS is het resultaat van de synergie tussen de operationele ervaring van de luchtverkeersleiders en de technische competenties van de ingenieurs. Het AMS integreerte in de controletoren de meest recente technologieën gebaseerd op internationale concepten die afgestemd zijn op de vereisten van het Single European Sky initiatief:

 • A-SMGCS: Advanced Surface Movement Guidance and Control System. Dit concept werd ontwikkeld door de ICAO en vormt de basis van de toekomstige evoluties van de verkeersleiding op luchthavens. Het bevat 4 modules: Surveillance, Control, Guidance, Routing en Planning. Het doel van dit concept is om in te spelen op de verwachte groei van het luchtverkeer en om een maximaal veiligheidsniveau te verzekeren, ook in geval van slechte weersomstandigheden.
 • CDM: Collaborative Decision Making. Het CDM werd ontwikkeld door Eurocontrol en beoogt een maximalisering van de efficiëntie van de informatie-uitwisselingen tussen verkeersleiders, luchthavenbeheerders, handlers en luchtvaartmaatschappijen opdat elke partner de juiste beslissing op het geschikte moment zou kunnen nemen.
 • Het CPDLC- concept (Controller Pilot Data Link Communication) zou geleidelijk aan de spraakcommunicatie tussen piloot en torenverkeersleider door air-ground datalink communicatie moeten vervangen Dit meer betrouwbaar communicatiemiddel wordt nu vooral gebruikt voor de uitwisseling van routine-informatie. Wanneer SESAR zal zijn ingevoerd, zal air-ground datalink het belangrijkste communicatiemiddel vormen.

AMS- functionaliteiten en ontwikkelingen


Het AMS is gebaseerd op de verwerking van geïntegreerde radar- en vluchtplangegevens. De ontwikkelingsteams van Belgocontrol verbeteren het AMS dag na dag om er nieuwe functionaliteiten in te integreren. Dankzij deze continue verbetering kan steeds meer informatie worden verzameld en behandeld afkomstig van vluchtplannen, van grondradars gecombineerd met het multilateratie- en bebakeningsysteem van de luchthaven (stopbar en verkeerssegment) alsook informatie van handlers en luchtvaartmaatschappijen. Ook kunnen met het AMS producten worden geïntegreerd die op punt werden gesteld door fabrikanten van elektronische apparatuur, alsook toepassingen ontwikkeld door Belgocontrol:

 • ‘Advanced Electronic Flight Strips' – Flight Data Display (FDD): het AMS updatet in real time alle gegevens met betrekking tot een vlucht in elke bewegingsfase van het vliegtuig en verspreidt de informatie naar alle werkposten van de toren en naar de andere ATM-partners zoals ACC en APP in het CANAC-centrum, de BAC luchthavenautoriteiten, de luchtvaartmaatschappijen en handlers, Eurocontrol enz.
 • ‘Ground & Air Radar Data Displays (RDD)': de AMS RDD, met geïntegreerde A-SMGCS functies, ontvangt gegevens van verscheidene radars op de grond en in de lucht (video- en digitale informatie). Sedert juni 2006 werd er informatie toegevoegd, die wordt geleverd door het multilateratiesysteem, waardoor men de vliegtuigen die op het punt staan om op te stijgen, automatisch kan identificeren.
 • ‘Integrated Air & Ground Radar Data': door de correlatie tussen de grondradar- en vluchtplangegevens kan men precieze tijdstippen toekennen aan de verscheidene elementen van de taxiways, het op- en afrijden via de banen.
 • ‘Stopbars & Taxiway Segment Management' : de geautomatiseerde controle van de ‘stopbars', geïntegreerd in het AMS, helpt om runway incursions te voorkomen en om het alarm in werking te stellen indien het luchtvaartuig afwijkt van de geplande taxiroute.
 • ‘Follow-the-greens' : deze functionaliteit wordt volop ontwikkeld. Deze bestaat uit de automatische aansturing van het systeem van lichtsignalisatie van de taxiways op de luchthaven. Het verschaft "guidance" aan de piloten die bijzonder belangrijk is in geval van slechte weersomstandigheden.
 • ‘Integrated Air-Ground Data Link': om de verstaanbaarheidfouten te verminderen bij de radiocommunicaties alsook overbelasting van frequenties, levert het AMS de ‘Clearance Delivery' via datalink tussen de toren en de cockpit van het vliegtuig. Belgocontrol draagt bij tot het project D-TAXI van Eurocontrol inzake de haalbaarheidsstudie van het gebruik van grond-luchtverbindingen voor de ‘Push-Back' en ‘Taxi Clearances'.
 • ‘Situational Awareness & TOBT': geïntegreerd werkinstrument voor de Collaborative Decision Making – CDM – dat de informatie ter beschikking stelt van onze partners op de luchthaven. Dankzij de TOBT-communicatie (Target Off-Block Time) tussen de verkeersleiders, de handlers en de luchtvaartmaatschappijen, kan men met steeds grotere precisie het moment van vertrek inschatten.
 • Departure Manager (DMAN): Deze AMS-toepassing berekent de ideale taxiroute en taxitijden en helpt de Torenverkeersleider de vertreksequenties te optimaliseren door de verwachte vertragingen van vertrekkende en opstartende vliegtuigen te berekenen.
 • FUM/DPI: Belgocontrol neemt deel aan het project ‘Flight Update Message & Departure Planning Information' (FUM/DPI) in samenwerking met Eurocontrol, dat als doel heeft om de stiptheid te verbeteren.

Onze expertise te uwer beschikking


Op het gebied van torenverkeersleiding is Belgocontrol vandaag één van de belangrijkste luchtverkeersleidingsorganisaties in Europa en de AMS-ontwikkelingen zijn conform de technische vereisten van het project van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. Belgocontrol heeft de wil om zijn verworven expertise te delen door zijn diensten aan te bieden aan anderen.

Geïnteresseerd ?

Zie Controletoren & systemen

Ontdek ons uitgebreide dienstenaanbod voor bedrijven

Video: Het verkeersleidingscentrum en de controletorens - Permanent in evolutie  
CANAC 2: luchtverkeersleiding gericht op performantie   (0.84 Mb)
AMS - Airport Movement System   (0.78 Mb)
De controletoren van Brussel-Nationaal - Voor een optimale veiligheid van het luchtverkeer   (0.63 Mb)
Jaarverslag 2017