Vergoedingen

Een vliegtuig dat landt of opstijgt op een Belgische openbare luchthaven en/of door het Belgisch luchtruim vliegt is een vergoeding verschuldigd voor de diensten die worden aangeboden door Belgocontrol.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de dienstverlening voor het landen en opstijgen en de en route dienstverlening (Route Charges).

TNC (Terminal Navigation Charges)

Belgocontrol factureert zelf de gebruikers van Brussel-Nationaal. Het Terminal Charges Office gebruikt hiervoor een computersysteem dat de informatie van de bewegingen ontvangt van CANAC en combineert met de gegevens die de maatschappijen die de vluchten uitvoeren zelf aanleveren.

Het aangerekende eenheidstarief en de tarificatie formule zijn vastgelegd in het beheerscontract tussen de Belgische Staat en Belgocontrol.

De dienstverlening op de regionale luchthavens is geregeld door het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische Staat en de Gewesten (BS 09.03.1990). Het beheer van deze luchthavens is sinds 1989 immers een regionale bevoegdheid.

"En route" vergoedingen

De "en route" dienstverlening d.i. de dienstverlening aan het overvliegend, het landend en vertrekkend luchtverkeer naar de Belgische luchthavens wordt gefactureerd door Eurocontrol in uitvoering van het ‘Multilateral Agreement relating to Route Charges'.

Eurocontrol krijgt hiervoor vanuit o.a. Belgocontrol de gegevens aangeleverd door het Route Charges Office. Het gebruikte computersysteem verzamelt alle informatie omtrent de vluchten die vertrekken van op de Belgische en Luxemburgse luchthavens (het Belgische en Luxemburgs luchtruim zijn voor de berekening van de en route charges samengevoegd tot één charging zone. Vandaar dat ook de gegevens van de Luxemburgse luchthaven door ons worden doorgegeven).

Door het centraliseren van de informatie vanuit alle deelnemende lidstaten (in 2014 40 landen) is Eurocontrol en meer bepaald de CRCO (Central Route Charges Office) in staat de luchtvaartmaatschappijen facturen toe te sturen per vlucht om daarna de ontvangen betalingen te verdelen over de verschillende landen in functie van de nationale eenheidstarieven, het gewicht van de vliegtuig en de afstand afgelegd in het betrokken luchtruim.
 

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak