Gemeenschappelijk heffingenstelsel

Parallel met de ‘gemeenschappelijke vereisten' (‘Common requirements') die voortvloeien uit de Europese reglementering inzake het verstrekken van luchtverkeersleidingdiensten, vinden we een sectie over de tarifering van de dienstverstrekking. Er wordt momenteel een gemeenschappelijk heffingenstelsel uitgewerkt voor alle Europese luchtverkeersleidingcentra om te zorgen voor meer transparantie bij het vastleggen, opleggen en het innen van de vergoedingen. Waarom? Alhoewel er gemeenschappelijke principes in toepassing werden gebracht betreffende het en-route luchtverkeer, kunnen de structuur van de kosten en hun verdeling voor specifieke diensten, in belangrijke mate verschillen van de ene dienstenverstrekker tot de andere. In de context van het Gemeenschappelijk Europees luchtruim, waar de diensten en uitrustingen zullen geharmoniseerd zijn en waar de FAB's (functionele luchtruimblokken) zich zullen uitstrekken tot buiten de grenzen van de staten, dringt zich een gemeenschappelijk heffingenstelsel op.

Net zoals voor de andere reglementen, is het de Europese Commissie die belast is met de praktische toepassingsbepalingen. Deze heeft dus de verordening Nr 1794/2006 ingediend inzake het gemeenschappelijk heffingenstelsel voor de luchtverkeersleidingdiensten (‘Common Charging Scheme). Ook het vastleggen van het eenheidstarief moet ook geharmoniseerd worden.

Om de transparantie wezenlijk te maken, zullen alle verstrekkers van luchtverkeersleidingdiensten informatie moeten meedelen over hun kosten en inkomsten, zodat de nationale toezichtsorganen (BSA), de andere verstrekkers van luchtverkeersleidingdiensten, de gebruikers en de Europese Commissie er kennis van kunnen nemen.

Deze verordening is van kracht op 1 januari 2007 geworden, maar vermits het eenheidstarief van 2007 in 2006 werd vastgelegd, zal het nieuwe systeem zijn invloed pas vanaf 2008 laten gelden. Voor de ‘terminal charges'-tarifering, is het toegelaten om de toepassing ervan uit te stellen tot 31 december 2009.

Belgocontrol heeft niet gewacht op deze verordening van de Commissie om zich uit te rusten met een instrument voor kostenbeheersing, de Cost Accounting, dat niet enkel vitaal zal zijn in deze nieuwe context van transparantie en efficiëntie.

Jaarverslag 2017  
Video: De toekomst - Een drieledige strategie  
FAB Europe Central   (0.48 Mb)
FABEC: Facts and Figures   (0.57 Mb)
FABEC newsletter - February 2014