Onderneming

Opdracht: Het verzekeren van de veiligheid van het luchtverkeer


Belgocontrol verzekert de veiligheid van het luchtverkeer in het gecontroleerde burgerlijke luchtruim boven België en het Groothertogdom Luxemburg waarvoor België verantwoordelijk is, alsook op de zes Belgische openbare luchthavens:

  • Het luchtruim boven België: vanaf de grond tot op vliegniveau 245 (24.500 voet = 7.500 meter hoogte). De controle van het luchtruim boven 24.500 voet behoort tot de bevoegdheid van het MUAC (Maastricht Upper Area Control Centre), beheerd door Eurocontrol.
  • Het luchtruim boven het Groothertogdom Luxemburg vanaf vliegniveau 145/165 (14.500/16.500 voet) tot vliegniveau 245.
  • De luchthavens van Antwerpen, Brussel-Nationaal, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende.

Sinds 1998 is Belgocontrol een autonoom overheidsbedrijf. Naast het management beheer en de controle van het luchtverkeer biedt Belgocontrol veel andere diensten aan de burgerluchtvaart: preflightinformatie en vliegplanassistentie, meteorologische en luchtvaartinformatie, communicatie-, navigatie- en radardiensten en opleiding van luchtverkeersleiders. Meer dan 800 mensen waaronder 400 luchtverkeersleiders, zijn actief op 7 sites, dag en nacht, 365 dagen/jaar.

De voorwaarden volgens dewelke Belgocontrol zijn opdrachten van openbare dienst moet uitvoeren, zijn vastgelegd in een beheerscontract afgesloten met de Belgische Staat. Het 3e beheerscontract werd van kracht op 1 juli 2014 voor een periode van 5 jaar.
 

Visie

De luchtverkeersleidingsector in Europa is in constante evolutie op economisch, technologisch en operationeel vlak. Belgocontrol wil proactief inspelen op deze evoluties en de omgeving van morgen mee vorm geven door de verwezenlijking van de volgende visie :

"Belgocontrol wil een belangrijke rol blijven spelen in het luchtverkeer in het hart van het Europese luchtruim en voor de Belgische luchthavens, door een performante en innovatieve dienstverlening in overleg met zijn stakeholders."

Met deze visie wil Belgocontrol de geprivilegieerde partner van de luchtruimgebruikers en de luchthavens blijven door hen kwaliteitsvolle, performante en innovatieve diensten te verlenen.

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak