Milieu

Belgocontrol draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van de luchtvaart. Duurzame ontwikkeling berust op drie pijlers: levenskwaliteit (milieu en gezondheid), sociaal welzijn en economie. Het doel is om rekening houdend met die drie elementen tot een evenwicht te komen.

Beslissingen inzake milieu zijn politieke keuzes. Voor de luchtvaartsector en vooral voor het luchtverkeer is en blijft veiligheid de prioriteit. Belgocontrol controleert daarom of de vertrekroutescenario's voldoen qua veiligheid (reglementaire scheidingsafstanden, geen conflicten tussen vertrek- en aankomstroutes, Obstacle Clearance Limit), transponeert de beslissingen naar de luchtvaartsector en publiceert ze volgens de kalender van de ICAO (International Civil Aviation Organisation).

Vandaag heeft milieubescherming een steeds grotere invloed op de activiteiten van de verstrekkers van luchtvaartdiensten. Milieu is een van de vier prestatiegebieden van het gemeenschappelijk Europees luchtruim. Daaraan is een bindende doelstelling verbonden die Belgocontrol moet halen samen met zijn partners van het FABEC (functioneel luchtruimblok voor Midden-Europa).

Los van de Europese doelstellingen bestudeert en implementeert Belgocontrol middelen, procedures en technieken die de milieueffecten van de luchtvaart kunnen beperken, zonder dat daarbij zijn basismissie op het vlak van veiligheid in het gedrang komt.

De maatregelen van Belgocontrol situeren zich op drie assen:

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak