Ergonomie en flexibiliteit

Het verkeersleidingcentrum CANAC 2 werd ontworpen met de actieve deelname van de luchtverkeersleiders en de ergonomie ervan werd grondig bestudeerd. Dit resulteerde in werkposten die in vier bloembladen opgesteld staan met per werkpost een triptiek van beeldschermen.

Communicatie en toegang tot de luchtverkeersleidingsinstrumenten


Doordat de werkposten in bloembladvorm zijn opgesteld, verloopt de verbale en non-verbale communicatie tussen de verkeersleiders optimaal. Deze communicatie is essentieel voor het werk van de luchtverkeersleider. Er zijn vier bloembladen in de operationele zaal: ACC West, ACC East, Approach en Training. De werkposten bestaan uit een triptiek van beeldschermen en bevatten alle werkinstrumenten voor de luchtverkeersleiding. De verkeersleider, of hij nu als radar- of plannerverkeersleider werkt, kan zijn werkpost configureren naar wens en toepassingen weergeven en verplaatsen zoals hij wilt over de drie beeldschermen heen.

De verkeersleiders beschikken over verstelbare consoles voor een optimaal werkcomfort waarin ook het communicatiesysteem werd geïntegreerd, dat uit twee aanraakschermen bestaat, die snel en eenvoudig toegang geven tot de radiofrequenties en de telefoon. Het CANAC 2-concept werd uitgekiend door en voor de gebruikers ervan, zowel op het gebied van de mens/machine-interface van de toepassingen voor de luchtverkeersleiding als van de werkomgeving.


Flexibiliteit


In het controlecentrum CANAC 2 zijn de werkposten niet langer verbonden aan een bepaalde sector van het luchtruim. Alle sectoren kunnen dus op eender welke positie worden ondergebracht. Omdat het systeem volledig flexibel is, kan de configuratie van de operationele zaal in real time worden aangepast aan de wisselende verkeerssituaties.

Bij CANAC 2 staat de ergonomie in dienst van de verkeersveiligheid en van de efficiëntie.

CANAC 2: luchtverkeersleiding gericht op performantie   (0.84 Mb)
video : CANAC 2   (46.68 Mb)