ESARR’s & het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim

 

De Eurocontrol SAfety Regulatory Requirements – ESARR – werden voorbereid door de Safety Regulation Commission (SRC) binnen Eurocontrol.

De SRC heeft momenteel zes ESARR's gepubliceerd:

  • ESARR 1 : Safety Oversight in ATM
  • ESARR 2 : Reporting and Assessment of Safety Occurrences in ATM
  • ESARR 3 : Safety Management Systems in ATM
  • ESARR 4 : Risk Assessment and Mitigation in ATM
  • ESARR 5 : ATM Services' Personnel
  • ESARR 6 : Software in ATM System

De ESARR's zijn van toepassing op alle leden van Eurocontrol en, ruimer beschouwd, op alle leden van de Europese Conferentie voor de Burgerluchtvaart (CEAC). Deze voorschriften zouden moeten zijn opgenomen in de nationale wetgeving van elke lidstaat.

De Europese Commissie, zelf lid van Eurocontrol, heeft deze ESARR's vertaald in de ‘Common requirements', gepubliceerd in 2004, op basis waarvan de ANSP's van de EU-landen werden gecertificeerd als verstrekkers van luchtverkeersleidingdiensten in het Gemeenschappelijk Europees luchtruim. De Commissie heeft de ESARR's dus in wetten gegoten die van kracht zijn in de Europese Unie.

Jaarverslag 2017  
Hindsight 25   (8.54 Mb)
Airspace infringements - Analysis of the pilot questionnaires   (3.46 Mb)
Airspace infringement in the Belgian airspace v.2   (4.00 Mb)
ASIL 01/2015 - Radiotelephony phraseology “HOLD SHORT OF RUNWAY”   (0.60 Mb)
ASIL 02/2015 - “SOLO” call sign suffix for student pilots   (0.41 Mb)
EVAIR Safety bulletin n°18   (3.68 Mb)
Leaflet: Airspace infringement   (0.98 Mb)
Video: Onze missie