Europese certificering

Overeenkomstig verordening nr. 550/2004 betreffende de dienstverlening, heeft de Europese Commissie verordening nr. 2096/2005 goedgekeurd tot vaststelling van de gemeenschappelijke vereisten waaraan de verleners van luchtvaartnavigatiediensten moeten voldoen.

Zoals de andere Europese luchtvaartnavigatiediensten moest Belgocontrol een certificeringsaudit ondergaan en aantonen dat het bedrijf aan de gemeenschappelijke vereisten voldoet om verder zijn diensten te kunnen verlenen. Deze audits moeten door nationale autoriteiten in elke lidstaat worden uitgevoerd. In België werd de BSA (Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services) opgericht bij Koninklijk Besluit en onder het gezag geplaatst van de Federale Overheidsdienst "Mobiliteit".

De BSA voerde de audit bij Belgocontrol tijdens de maanden maart en april 2007. De BSA stelde de overeenstemming vast van Belgocontrol met de gemeenschappelijke vereisten en certificeerde het bedrijf in de hoedanigheid van verlener van luchtvaartnavigatiediensten, essentieel label om zijn opdrachten van overheidsdienst te vervullen in het kader van de bepalingen van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim.

Op 1 juni 2013 heeft de BSA het certificaat van Belgocontrol als verstrekker van luchtvaartnavigatiediensten in het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim vernieuwd. Een reeks audits die de BSA gevoerd heeft tussen januari en mei 2013, bevestigde dat onze diensten in overeenstemming zijn met de Europese vereisten voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten (verordeningen EG 550/2004 and EU 1035/2011). Het nieuwe certificaat vervalt op 31 mei 2019.

  

Jaarverslag 2017  
Video: De toekomst - Een drieledige strategie  
FAB Europe Central   (0.48 Mb)
FABEC: Facts and Figures   (0.57 Mb)
FABEC newsletter - February 2014