Frequently asked Questions - AIM

 1. Wat is FPL 2012 ?
 2. Kan ik een FLP wijzigen (uitstellen, annuleren of vervroegen) dat ik heb ingediend via de Belgocontrol-website ?
 3. Waarom kan ik geen vliegplan indienen waarbij de luchthaven van vertrek noch van bestemming binnen EBBU-grenzen ligt ?
 4. Moet ik een FPL indienen voordat ik een Narrow Route PIB kan opvragen ?
 5. Ik ben ingelogd op de Belgocontrol-website en heb toegang tot de FPL-pagina. Maar wanneer ik klik op ‘Narrow Route' moet ik mijn login en paswoord opnieuw ingeven. Waarom ?
 6. Ik gebruik een vluchtsimulator en ik heb Flight Briefing access aangevraagd bij mijn registratie, maar ik heb geen blijvende toegang tot de ATIS-pagina.
 7. Is de online eAIP dezelfde als de officiële versie verdeeld op cd-rom ?
 8. Waarom is het niet mogelijk om NOTAM's te filteren in de NOTAM Summary ?
 9. De pagina met de Daily Warnings in PDF geeft alle NOTAM's weer op de kaart en de tekstdetails in een gele rechthoek. Kan ik de weergave van de NOTAM-tekst op de kaart desactiveren ?
 10. Mijn vlucht vindt overmorgen plaats. PIB's kunnen slechts 24u op voorhand worden opgevraagd. Hoe kan ik NOTAM's voor mijn vlucht opvragen ?
 11. Waarom verschaft Belgocontrol niet meer ‘internationale' informatie ?

FAQ AIMV 1: Wat is FPL 2012 ?


A: Vanaf 15 november 2012 moeten FPL's, ingediend bij Brussels ARO, voldoen aan het nieuwe ICAO vliegplanformaat, ook wel bekend als FPL 2012. Details van het nieuwe formaat kan u vinden in de AIP Belgium & G.D. of Luxembourg, ENR 1.10. Let daarbij vooral op de belangrijke wijzigingen in punt 10 (uitrusting) en punt 18 (andere informatie).

Terugkeren naar lijst

V 2: Kan ik een FLP wijzigen (uitstellen, annuleren of vervroegen) dat ik heb ingediend via de Belgocontrol-website ?

A: Tot nu toe kan een gebruiker nog geen wijzigingen aanbrengen aan zijn FPL's via de website. Indien u een verandering wil maken, bel dan naar de Belgocontrol ARO office (+32 2 206 25 40). De tabsheet ‘FPL Related Messages' is enkel bedoeld voor ARO-personeel en luchthavenautoriteiten.

Terugkeren naar lijst

V 3: Waarom kan ik geen vliegplan indienen waarbij de luchthaven van vertrek noch van bestemming binnen EBBU-grenzen ligt ?

A: Het valt buiten de verantwoordelijkheid van Belgocontrol als openbare verlener van luchtvaartnavigatiediensten om vliegplannen te verwerken waarvan de vertrekplaats of de bestemming niet binnen Brussels FIR liggen. Zulke vliegplannen moeten worden ingediend bij het lokale ARO verantwoordelijk voor de luchthaven van vertrek of bestemming van de vlucht.

Terugkeren naar lijst

V 4: Moet ik een FPL indienen voordat ik een Narrow Route PIB kan opvragen ?

A: Als u al een FPL heeft ingediend dat werd gevalideerd door Brussels ARO (+32 2 206 25 40), zal u een narrow route PIB kunnen opvragen door enkel het Call sign van uw FPL in te voeren in het Call sign-veld van het Narrow Route PIB-formulier. Als u uw FPL nog niet heeft ingediend, zal u de velden ‘Departure', ‘Destination' en ‘Route' moeten invullen op hetzelfde formulier om een Narrow Route PIB op te vragen.

Terugkeren naar lijst

V 5: Ik ben ingelogd op de Belgocontrol-website en heb toegang tot de FPL-pagina. Maar wanneer ik klik op ‘Narrow Route' moet ik mijn login en paswoord opnieuw ingeven. Waarom ?

A: Het Narrow Route-formulier is, samen met de Handler Briefing-pagina, een speciale toepassing die werd ontwikkeld voor luchtvaart- en handlermaatschappijen. Privépiloten die een Flight Briefing-privilege kregen, kunnen het echter ook gebruiken met hun gebruikelijke login/paswoord.

Terugkeren naar lijst

V 6: Ik gebruik een vluchtsimulator en ik heb Flight Briefing access aangevraagd bij mijn registratie, maar ik heb geen blijvende toegang tot de ATIS-pagina.

A: Specifieke toegang tot Flight Briefing en Meteo wordt enkel verleend aan gebruikers die een band hebben met de luchtvaartgemeenschap. De eAIP kan echter vrij worden gebruikt door iedereen. U kan die dus gerust raadplegen.

Terugkeren naar lijst

V 7: Is de online eAIP dezelfde als de officiële versie verdeeld op cd-rom ?

A: Ja, en deze is altijd up-to-date.

Terugkeren naar lijst

V 8: Waarom is het niet mogelijk om NOTAM's te filteren in de NOTAM Summary ?

A: Het doel van de NOTAM Summary is de gebruiker te informeren over alle geldige NOTAM's zoals voorgeschreven door ICAO document 8126, §5.2.8.3. Het is geen lijst van NOTAM's die van kracht zijn op het moment dat ze worden geraadpleegd. Dat laatste zit eerder vervat in de PIB's (Pre-flight Information Bulletin), op basis waarvan men kan gaan filteren aan de hand van specifieke criteria zoals tijdstip, luchthaven, FIR, bestemming en/of vertrek.

Terugkeren naar lijst

V 9: De pagina met de Daily Warnings in PDF geeft alle NOTAM's weer op de kaart en de tekstdetails in een gele rechthoek. Kan ik de weergave van de NOTAM-tekst op de kaart desactiveren ?

A: De Daily Warnings Chart in PDF-formaat kunnen enkel correct worden gelezen als u Adobe Acrobat Reader geïnstalleerd heeft en niet met een Adobe-plugin van uw browser. Als dat niet het geval is, zullen ze niet juist worden weergegeven op de meeste Smartphones/Tablets. De nieuwe beschikbare interactieve kaart met de daily warnings zou dit echter wel moeten kunnen.

Terugkeren naar lijst

V 10: Mijn vlucht vindt overmorgen plaats. PIB's kunnen slechts 24u op voorhand worden opgevraagd. Hoe kan ik NOTAM's voor mijn vlucht opvragen ?

A: Om veiligheidsredenen moeten piloten altijd de NOTAM's voor hun vlucht raadplegen op een tijdstip dat zo dicht mogelijk aanleunt tegen de vlucht. NOTAM's worden zeer regelmatig gepubliceerd en geüpdatet en het wordt niet aangeraden om meer dan 24u vóór de vlucht PIB's op te roepen. Indien nodig kunnen PIB's echter worden bekomen door een telefoontje naar het ARO office (+32 2 206 2540).

Terugkeren naar lijst


V 12: Waarom verschaft Belgocontrol niet meer ‘internationale' informatie ?

A: Belgocontrol verschaft PIB's (i.e. NOTAM-lijsten gebaseerd op specifieke filtercriteria) voor de hele wereld. Maar buitenlandse AIP's vallen onder de verantwoordelijkheid van de landen die ze publiceren. Het is niet de taak van Belgocontrol om te beslissen of deze AIP's beschikbaar zouden moeten worden gemaakt via internet, of om hun autoriteit te vervangen. Eurocontrol verschaft echter een lijst van weblinks naar AIM-diensten van over de hele wereld: http://www.eurocontrol.int/articles/ais-online

Terugkeren naar lijst
 

 
AIM Briefing
 

Jaarverslag 2017  
Video: Luchtvaartinformatie - Onontbeerlijke gegevens