Luchtverkeersleider worden - FAQ - Selectie 2018

 1. Vergelijkende wervingsexamen
 2. Leeftijd
 3. Je kan één van de opgesomde vereiste documenten niet voorleggen?
 4. Hoe gelijkwaardigheid van het hoger middelbaar diploma bewijzen?
 5. Medische voorwaarden
 6. Opleiding
 7. Waar gaat de opleiding door ? Waar wordt je tewerkgesteld ?
 8. Wat doet een luchtverkeersleider ?
 9. Werkregime
 10. Salaris
 11. Ben ik na de opleiding zeker van een job ?

 

Q1: Vergelijkende wervingsexamen

A: Het examen bestaat uit verschillende onderdelen :

 1. FEAST 1 – van 23/04/2018 tot en met 09/05/2018
 2. FEAST 2 – van 16/05/2018 tot en met 31/05/2018
  We maken gebruik van een testmethode van Eurocontrol, FEAST genoemd (First European Air Traffic Controller Selection Test) waarbij gepeild wordt naar het analytisch en gestructureerd denkvermogen. Deze testmethode bestaat uit 2 afzonderlijke tests (FEAST 1 en FEAST 2) die op computer worden afgelegd en volledig in het Engels verlopen. Je kan je - behalve wat algemeen kennisniveau van het Engels betreft - niet echt voorbereiden op deze tests. Het zijn tests die peilen naar de algemene vaardigheden nodig voor de functie van luchtverkeersleider op basis van een testmethode die ondertussen in 28 Europese landen wordt gebruikt.
 3. Test van het gesproken Engels + competentiegericht interview - 03/09/2018 tot en met 14/09/2018
 4. Groepsevaluatie - 24/09/2018 tot 28/09/2018
 5. Medisch onderzoek - in oktober 2018
Opgelet: het competentiegericht interview moet worden afgelegd in één van de beide landstalen : Nederlands of Frans.

back to top

 

Q2: Leeftijd

A: U bent minstens 17 jaar en maximaal 25 jaar oud op het moment van de afsluiting van de inschrijvingen (op 22/04/2018). U bent minstens 18 jaar op de eerste dag van tewerkstelling.

back to top

Q3: Je kan één van de opgesomde vereiste documenten niet voorleggen?

A:

 • Je bent je identiteitskaart kwijt?
  Je mag het papieren 'bewijs van aangifte van verlies of vernietiging' van je identiteitskaart dat je ontving van de dienst Bevolking of van de politie gebruiken als tijdelijke vervanging van je identiteitskaart. Ten laatste bij de aanvang van je opleiding moet je een geldige identiteitskaart kunnen voorleggen.
 • Je hebt enkel een verblijfsdocument?
  Je kan je pas inschrijven voor het vergelijkend wervingsexamen als je de nationaliteit hebt verworven van één van de Lidstaten van de Europese Unie.  Een verblijfsdocument is niet voldoende om toegang te bekomen tot de functie van luchtverkeersleider.
 • Je hebt geen diploma hoger secundair onderwijs?
  Je kan je pas inschrijven voor het vergelijkend wervingsexamen zodra je een diploma hoger secundair onderwijs ASO, TSO, BSO incl. 7de hebt behaald. Indien je momenteel  het laatste studiejaar volgt dat leidt tot dit diploma, mag je je kandidaat stellen op voorwaarde dat je een getuigschrift kan voorleggen van de school als bewijs dat je het laatste studiejaar volgt. Het studiegetuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs.
 • Je hebt geen diploma of taalcertificaat voor het Nederlands of het Frans?
  Je mag deelnemen aan het vergelijkend wervingsexamen maar je kan de psychologische evaluatie en de groepsevaluatie enkel in één van deze talen afleggen. Er zijn geen Engels of anderstalige sessies voorzien.  Een degelijke kennis van het Nederlands of Frans zijn dus noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de examenprocedure.

back to top

 

Q4: Hoe gelijkwaardigheid van het hoger middelbaar diploma bewijzen?

A: 1. Heb je je diploma in België behaald ?
JA:  voeg dit document toe als bijlage aan het online sollicitatieformulier.
Je hoeft verder niks te doen.

Alle diploma's vanuit de 4 verschillende onderwijsvormen (algemeen onderwijs ASO, technisch onderwijs TSO, beroepsonderwijs BSO inclusief het 7de aanvullende jaar en kunstonderwijs KSO) uitgereikt door erkende onderwijsinstellingen van de Vlaamse, de Franse of de Duitstalige Gemeenschap van België, zijn onderling automatisch gelijkwaardig.  Met deze diploma's kan je overal in België werken.

NEE:  Lees verder.

2. Heb je een diploma hoger dan je hoger middelbaar diploma ?
JA: voeg dit document toe als bijlage aan het online sollicitatieformulier.
Je hoeft verder niks te doen.

Als je een hoger diploma dan hoger middelbaar dus bachelor of master kan voorleggen is een equivalentie van het hoger middelbaar diploma niet noodzakelijk.
Voor de toegang tot het beroep van luchtverkeersleider moet je immers minstens een algemeen hoger middelbaar diploma kunnen voorleggen.  Als je over een bachelor of master beschikt is voorgaande voorwaarde impliciet vervuld.

NEE:  Lees verder.

3. Heb je één van volgende diploma's :  Nederlandse VWO, Europese Bacc, Internat Bacc?
JA:  voeg dit document toe als bijlage aan het online sollicitatieformulier.
Je hoeft verder niks te doen.

 • Het Nederlands diploma VWO stemt overeen met het door Belgocontrol gevraagde Vlaams diploma secundair onderwijs- ASO.
 • De Europese baccalaureate wordt afgeleverd in naam van de Hoge Raad van de Europese Scholen aan het einde van het 7e jaar middelbaar onderwijs in een Europese school. Er zijn momenteel 14 Europese scholen : Alicante, Brussels I (Uccle), Brussels II (Woluwé), Brussels III (Ixelles), Brussels IV (Laeken), Frankfurt am Main, Mol, Bergen, Karlsruhe, Munich, Varese, Culham, Luxembourg I & Luxembourg II.  Houders van een Europese Bacc hoeven geen gelijkwaardigheid van hun diploma aan te vragen.
 • De IBO (International Baccalaureate Organization) is een officiële onderwijsinstantie gevestigd in Genève. 2.218 scholen in 125 landen zijn gemachtigd door de IBO om een internationaal  baccalaureaat van Genève uit te geven. De houders van een dergelijke  internationale Geneefse Bacc  moeten geen gelijkwaardigheidscertificaat aanvragen.


NEE: Lees verder.

4. Je beschikt over een Nederlandstalig diploma hoger secundair onderwijs?
JA:  Dit is de procedure die je moet volgen om de gelijkwaardigheid van je diploma te bekomen.  Surf naar de website van NARIC-Vlaanderen:
http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-getuigschrift-vlaanderen
Je vindt hier de volledige procedure voor de aanvraag van het gelijkwaardigheidsattest terug.
In het kort :

 • Download het formulier "Aanvraag van de gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands studiebewijs met een Vlaams studiebewijs op secundair niveau".
  Vul het formulier in als diplomahouder en geef aan dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hoger middelbaar onderwijs aanvraagt om de opleiding van luchtverkeersleider bij Belgocontrol te kunnen volgen.
 • Voeg toe  :
 1. een kopie van je diploma van hoger middelbaar onderwijs
 2. een kopie van je identiteitsbewijs
 3. een puntenlijst van het eindexamen of het rapport van het laatste jaar van het hoger middelbaar onderwijs
 • Lees ook de andere voorwaarden na en vul de eventueel benodigde verdere gegevens aan.
 • Stuur alles via post (of ga ter plaatse afgeven) :

Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
Afdeling Dienstverlening EVC
NARIC-Vlaanderen
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL


    NEE:  Lees verder.

5. Tu disposes d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur en français?
OUI:  Ceci est la procédure à suivre afin d'obtenir l'équivalence de ton diplôme.
Surfe au site du Service des Equivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=524
Tu trouveras ici toutes les conditions à remplir afin d'obtenir l'équivalence de ton diplôme d'enseignement secondaire supérieur afin de poursuivre une formation professionnelles en tant que contrôleur aérien chez Belgocontrol.
En bref :

 • Il faudra constituer un dossier consistant de :
 1. ton diplôme du Baccalauréat et le relevé de notes l'accompagnant.  Ces 2 documents doivent être fournis en copies certifiées conformes ou en version originale dépendant de ta patrie (voir site web du service des Equivalences).
 2. Un document prouvant que ta demande a pour but la recherche d'une formation professionnelle.  
 3. Belgocontrol te fournira sur demande une lettre attestant que la demande a pour but de participer à l'examen de recrutement d'aspirants-contrôleurs. Envoie-nous un mail à l'adresse suivante : Belgocontrol_ATCO_Recruitment@belgocontrol.be
 4. Un extrait d'acte de naissance original.
 5. Le formulaire de motivation.
 6. La preuve ORIGINALE de l'exécution du paiement des frais administratifs.   
 • Envoie le tout par courrier (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante (ou va déposer sur place, uniquement sur rendez-vous) :

Service des équivalences de l'enseignement obligatoire
Rue A. Lavallée, 1
1080 Bruxelles
Belgique


NON / NO / NEE:  Read on and find out what you have to do when you are neither Dutch nor French speaking.

6. Your mother tongue is neither Dutch nor French?
YES:  Read on.
You obtained your higher secondary education diploma in a country other than Belgium. The diploma is drafted in another language than Dutch or French.

You will need to request a certificate proving the equivalence of your secondary education diploma with the Belgian educational level.

!!! The choice of where you put in the request of the equivalence will determine your language group (taalrol/rôle linguistique) : Dutch or French.

!!! The language group you belong to determines the language in which you will have to take the psychological evaluation test during the exam, the language in which you will receive your documents from the company if and when you are recruited, etc.
Or in other words :

 • If you choose to send your request for equivalence to the Flemish Community, you will be considered as of this moment as a Dutch candidate ----> follow point 4 under JA.
 • If you choose to send your request for equivalence to the French Community, you will be considered as of this moment as a French candidate ----> follow point 5 under OUI.


back to top

Q5: Medische voorwaarden

A: Zowel bij de rekrutering als tijdens je hele loopbaan zal je geregeld medisch onderzocht worden en dien je aan bepaalde, strikte, voorwaarden te voldoen zoals bepaald in de Reglementering van de Europese Commissie 2015/340.  Zie Annex 4, sectie 2

back to top

Q6: Opleiding

A: Indien je geslaagd bent in het volledige selectieproces zal je opgeroepen worden om aan een volgende opleiding deel te nemen die wordt georganiseerd door Belgocontrol. Er starten immers slechts 15 personen aan de opleiding.
Tijdens de opleiding worden op verschillende tijdstippen evaluaties gemaakt. Het hangt van de resultaten van die evaluaties af of je de opleiding mag voortzetten, een cursus moet overdoen of de opleiding moet stoppen.
De volledige opleiding wordt in het Engels gegeven wordt en ook alle evaluaties (schriftelijk zowel als mondeling) worden in die taal afgenomen.

back to top

Q7: Waar gaat de opleiding door ? Waar wordt je tewerkgesteld ?

A: De eerste 3 modules van de opleiding duren ongeveer 1 jaar en zullen worden gegeven in Steenokkerzeel. Als luchtverkeersleider zal je op één van de verschillende sites van Belgocontrol (Charleroi, Luik) on-the-job worden opgeleid en worden tewerkgesteld, in functie van de noden van het bedrijf en de evaluaties tijdens je opleiding.

back to top

Q8: Wat doet een luchtverkeersleider ?

A: Luchtverkeersleiders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en de controle van de vertrekkende en aankomende vluchten op alle Belgische luchthavens en van vluchten die het Belgische luchtruim en sommige delen van het luchtruim van buurlanden (zoals o.a. het Groothertogdom Luxemburg) kruisen. Per maand zijn dit ongeveer 50.000 vluchten.

Zij geven de piloten de nodige instructies met betrekking tot de te gebruiken vlieghoogte, de te volgen vluchtroutes en zien erop toe dat vliegtuigen op een veilige minimumafstand, bepaald door internationale regels, van elkaar blijven. Bij dat alles dienen de luchtverkeersleiders zich te houden aan de opgelegde milieunormen.

De piloot neemt via een radiofrequentie contact op met de luchtverkeersleider die hem dan onmiddellijk de juiste instructies geeft om zijn vlucht op een vlotte en veilige manier mogelijk te maken.

Binnen een unit zoals de toren van Brussel-Nationaal beheren de aanwezige verkeersleiders tot 60 vluchten per uur, maar tijdens pieken kan dit aantal nog oplopen. Externe factoren zoals slechte weersomstandigheden, problemen op luchthavens en pannes van de technische hulpmiddelen en moeilijkheden met het vliegtuig zelf maken het werk er niet gemakkelijker op.

Om die reden worden luchtverkeersleiders onder andere geselecteerd op basis van hun mentale capaciteiten :

 • motivatie
 • doorzettingsvermogen
 • stressbestendigheid
 • in ploegverband kunnen werken (24u/24)
 • een analytische geest hebben
 • een goed beoordelingsvermogen
 • een groot concentratievermogen


back to top

Q9: Werkregime

A: Luchtverkeersleiding is een continue dienstverlening en draait dus 24 uur per dag en 7 dagen op 7. Het is dus in de praktijk een shiftensysteem : ochtend, namiddag en nacht.
Een normale dagshift duurt in totaal 07.30u met inbegrip van de pauzes. Een nachtshift duurt 10.00u.

back to top


Q10: Salaris

A: Vanaf de eerste dag van je opleiding heb je recht op een salaris. Dit bedraagt ongeveer € 1.880 bruto/maand.

Wanneer je bent geslaagd voor de initial training wordt je salaris verhoogd naar ongeveer € 3.400 bruto/maand.
Wanneer je bent geslaagd voor de unit training krijg je een loon van minstens
€ 6.200 bruto/maand.

back to top


Q11: Ben ik na de opleiding zeker van een job ?

A: Iedere kandidaat die de volledige opleiding succesvol beëindigt, is verzekerd van een job als luchtverkeersleider.

back to top

 
AIM Briefing
 

Jaarverslag 2017  
De controletoren van Brussel-Nationaal - Voor een optimale veiligheid van het luchtverkeer   (0.63 Mb)
The Sky within your reach: become an air traffic controller   (0.16 Mb)
CANAC 2: luchtverkeersleiding gericht op performantie   (0.84 Mb)
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak  
Video: Het luchtruim - De organisatie