Frequently Asked Questions - Meteo

 1. Waar vind ik uitleg over de beschikbare meteoproducten ?
 2. Wat is de tijdzone die gebruikt wordt voor de geldigheidsuren van de producten ?
 3. Hoe kan ik meteo-informatie verkrijgen voor een bepaalde route ?
 4. Waar kan ik de beschrijving van de gebruikte meteosymbolen vinden ?
 5. Hoe wordt het tijdstip van publicatie van de meteoproducten bepaald ?
 6. Hoe kan ik meteo-informatie uit het verleden raadplegen ?
 7. Waarom zijn de meteorologische gegevens van Belgocontrol niet vrij toegankelijk ?
 8. Waarom staat er in de weerberichten geen advies over de mogelijkheid om te vliegen ?
 9. Waarom zijn er niet meer gespecialiseerde producten voorhanden voor de sportluchtvaart ?
 10. Waarom zijn er niet meer hoogteniveaus en timings mogelijk voor de digitale weersvoorspellingsproducten ?
 11. Waarom worden de OPMET-producten in codetaal weergegeven ?
 12. Waarom zijn de kaarten van oppervlakteanalyse niet beschikbaar op het moment waarop ze geldig zijn ?
 13. Waarom zijn er geen andere types en locaties van radarbeelden beschikbaar ?
 14. Hoe kan ik de meteodienst contacteren voor een andere vraag ?


V1: Waar vind ik uitleg over de beschikbare meteoproducten ?

A: Een beschrijving van alle meteoproducten en de uren waarop ze geldig zijn is beschikbaar via de pagina "Meteo producten"

Terugkeren naar lijst

V2: Wat is de tijdzone die gebruikt wordt voor de geldigheidsuren van de producten?

A: De uren van alle meteoproducten worden standaard aangeduid in ‘Coordinated Universal Time' (UTC), die u in het algemeen kan herkennen aan de achteraan toegevoegde letter « Z ». In bepaalde bijzondere gevallen wordt de lokale tijd gebruikt, waarbij de aanduiding van het uur wordt gevolgd door « LT ».

Terugkeren naar lijst

V3: Hoe kan ik meteo-informatie verkrijgen voor een bepaalde route ?

A: De operationele site van Belgocontrol kan u een vliegdossier of « preflight information bulletin » (PIB) bezorgen, in PDF-formaat, dat de NOTAM's en meteo-informatie bevat voor een gegeven vlucht. Deze toepassing is toegankelijk via de AIM-Meteo briefing pagina (de registratie is verplicht).

Terugkeren naar lijst

V4: Waar kan ik de beschrijving van de gebruikte meteosymbolen vinden ?

A: De voornaamste meteosymbolen en -afkortingen staan vermeld op de eerste pagina van het « preflight information bulletin » (PIB), in PDF-formaat, dat u kan downloaden here.

Terugkeren naar lijst

V5: Hoe wordt het tijdstip van publicatie van de meteoproducten bepaald ?

A: De publicatieplanning van de meteoproducten hangt af van de overdracht van de gegevens berekend door de digitale weersvoorspellingsmodellen. Deze gegevens worden naar de meteodienst van Belgocontrol gestuurd door externe leveranciers. Onze weersvoorspellers staan in voor de interpretatie ervan en werken de weersvoorspellingsproducten zo snel mogelijk uit.

Terugkeren naar lijst

V6: Hoe kan ik meteo-informatie uit het verleden raadplegen ?

A: U kan de METAR-berichten van de laatste 24 uren bekijken via AIM-Meteo briefing pagina (de registratie is verplicht). Heeft u nog een andere vraag daaromtrent? Contacteer ons via het Klimatologieformulier.

Terugkeren naar lijst

V7: Waarom zijn de meteorologische gegevens van Belgocontrol niet vrij toegankelijk ?

A: Belgocontrol verzekert een opdracht van openbare dienst specifiek voor de luchtvaartsector. De meteorologische gegevens die wij leveren via onze website zijn dus enkel voorbehouden aan de gebruikers van deze sector, vandaar de noodzaak om de toegang ertoe te beperken. U kan wel meteorologische gegevens bestemd voor het brede publiek terugvinden op de website van het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) op het volgende adres: http://www.meteo.be

Terugkeren naar lijst

V8: Waarom staat er in de weerberichten geen advies over de mogelijkheid om te vliegen?

A: De meteorologische dienst van Belgocontrol heeft als opdracht informatie te verschaffen die nodig is bij de voorbereiding van de vluchten. In dat kader is het niet onze taak om de expertise van de piloot te vervangen inzake het nemen van de beslissing om te vliegen, hetgeen bovendien van andere factoren afhangt die niet noodzakelijk met de weerssituatie te maken hebben.

Terugkeren naar lijst

V9: Waarom zijn er niet meer gespecialiseerde producten voorhanden voor de sportluchtvaart ?

A: Belgocontrol stelt alles in het werk om een brede waaier aan meteoproducten ter beschikking te stellen die nuttig zijn voor al zijn klanten. Wij zijn er echter, door onze opdracht van openbare dienst, toe gebonden om vooral aandacht te hebben voor onze professionele gebruikers (luchtvaartmaatschappijen, handlers,…), waardoor wij niet meer middelen kunnen aanwenden voor de recreatieve luchtvaart.

Terugkeren naar lijst

V10: Waarom zijn er niet meer hoogteniveaus en timings mogelijk voor de digitale weersvoorspellingsproducten ?

A: De hoogteniveaus en timings die opgenomen zijn in onze producten, zijn afkomstig van digitale weersvoorspellingsmodellen die externe leveranciers naar onze meteodienst sturen. Wij kunnen deze parameters dus niet zelf instellen.

Terugkeren naar lijst

V11: Waarom worden de OPMET-producten in codetaal weergegeven ?

A: De levering van OPMET-producten wordt geregeld door internationale normen (meer bepaald Bijlage 3 van het verdrag inzake internationale burgerluchtvaart) waarmee onze berichten in overeenstemming moeten zijn. De voornaamste meteosymbolen en -afkortingen staan vermeld op de eerste pagina van het « preflight information bulletin » (PIB), in PDF-formaat, dat u kan downloaden here.


Terugkeren naar lijst

V12: Waarom zijn de kaarten van oppervlakteanalyse niet beschikbaar op het moment waarop ze geldig zijn ?

A: De oppervlakteanalysekaarten worden opgesteld op basis van weerswaarnemingen op een bepaald uur (het geldigheidsuur). Het moment waarop de kaart beschikbaar is op de website wordt bepaald door de tijd nodig voor de verzending van de gegevens en voor het opmaken van de analysekaart door onze weersvoorspellers (uittekenen van de fronten, …). Dat proces neemt natuurlijk wat tijd in beslag.

Terugkeren naar lijst

V13: Waarom zijn er geen andere types en locaties van radarbeelden beschikbaar ?

A: De radarbeelden die u terugvindt op de website worden geleverd door de meteoradar van Belgocontrol die zich dicht bij de luchthaven van Brussel-Nationaal bevindt. De aangeboden producten werden opgesteld met als doel de relevantst mogelijke informatie te leveren aan al onze gebruikers.

Terugkeren naar lijst

V14: Hoe kan ik de meteodienst contacteren voor een andere vraag ?

A: U kan bij ons terecht voor al uw operationele vragen via het meteo-feedback formulier.
 Voor andere vragen, gelieve deze pagina te raadplegen.

Terugkeren naar lijst
 

 
AIM Briefing
 

Jaarverslag 2017  
Video: Het weer - Waarneming en voorspelling  
Meteorological services - Accurate weather information for a safe airspace   (0.52 Mb)