Grote performantie

Veiligheid


Traject van de vliegtuigenLuchtverkeersveiligheid is de topprioriteit van Belgocontrol. Het hart van CANAC 2, een ultraperformant systeem dat het luchtverkeer regelt, werd geleverd door Thales ATM en aangepast aan de behoeften van Belgocontrol. Het correleert de radar- en vliegplangegevens aan elkaar en extrapoleert constant het traject van de vliegtuigen, waardoor kan worden nagegaan of het afgelegde vliegtraject conform de vliegroute is en het vliegprofiel overeenkomt met het toegestane vliegniveau.

Veiligheidsnetten

CANAC 2 biedt aan de verkeersleiders state-of-the-art hulpinstrumenten voor de veiligheid (safety nets), die een visueel en een geluidssignaal geven wanneer ze een situatie detecteren die mogelijk gevaarlijk zou kunnen worden. Een paar van deze instrumenten zijn het Short-Term Conflict Alert enhancement (STCA) en het Medium-Term Conflict Detection (MTCD). Deze waarschuwen de verkeersleider tot 20 minuten op voorhand dat er een risico bestaat dat de minimumafstand tussen twee vliegtuigen niet wordt nageleefd.

Talrijke andere veiligheidsnetten en hulpmiddelen voor de luchtruimbewaking werden ontplooid in CANAC 2 en dekken alle situaties die potentiële conflicten tijdens de verscheidene fasen van een vlucht zouden kunnen genereren.

Dankzij een ruime uitwisseling van gegevens – Enhanced Mode S – tussen het CANAC 2-controlecentrum en de veiligheidssystemen in de vliegtuigen, bereiken de veiligheidsnetten een heel grote precisie. Ze detecteren bijna onmiddellijk de veranderingen in richting of hoogte en waarschuwen de verkeersleider wanneer de piloot een vliegniveau kiest dat verschilt van het niveau dat hem werd toegewezen. Deze systemen zorgen ook voor een visueel en geluidsalarm wanneer de piloot van een vliegtuig een ACAS-alarm (Airborne Collision Avoidance System) krijgt, een anti-botssysteem aan boord van vliegtuigen. Met CANAC 2 en Enhanced Mode S kan de verkeersleider voortaan een oogje in het zeil houden in de cockpit.

Doorgedreven automatisering

De doorgedreven automatisering van bepaalde taken, het updaten en de onmiddellijke beschikbaarheid van luchtvaart-, vliegplan- en radarinformatie verminderen het risico op fouten en stellen de verkeersleiders in staat om zich beter te concentreren op het uiterst nauwkeurige beeld van de verkeerssituaties (situational awareness) dat CANAC 2 hen biedt. Bovendien zijn dankzij de doorgedreven automatisering twee verkeersleiders – 2-Men sector – voldoende om een sector te beheren in plaats van drie.

Ongeëvenaard redundantieniveau van de systemen

In CANAC 2 zijn er meerdere redundantieniveaus voorzien van de systemen die een cruciale rol spelen bij de luchtverkeersveiligheid: de Nominal, Fallback en Ultimate mode. De eerste is de normale gebruikmodus. Fallback en Ultimate zijn respectievelijk het eerste en het tweede ondersteuningsniveau. Ze gebruiken onafhankelijke systemen die radar- en vliegplangegevens naar de werkposten sturen en die de spraakcommunicatie waarborgen.

Bovenop deze ondersteuningsmodi zijn de systemen die onontbeerlijk zijn voor de luchtvaartveiligheid fysiek ontdubbeld en geïnstalleerd in de twee aparte informaticazalen die van elkaar verwijderd liggen en gevoed worden door onafhankelijke elektrische netwerken. Alle operationele systemen van Belgocontrol worden permanent bewaakt door technici vanuit het Technical Watch Centre dat zich dicht bij de operationele zaal bevindt.


Capaciteit, efficiëntie en milieu


Naast het vervullen van zijn veiligheidsopdracht, betracht Belgocontrol alsmaar de stiptheid, de capaciteit en de efficiëntie van de luchtverkeersleiding te verbeteren. Dit heeft een gunstige invloed op het brandstofverbruik en dus ook op de kosten van de luchtvaartmaatschappijen en op het milieu. CANAC 2 geeft een nieuwe impuls aan deze nooit aflatende zoektocht naar performantie.

Dynamisch beheer van de capaciteit

Dankzij het nieuwe luchtverkeersleidingsysteem kan het werk in de operationele zaal en in de controletorens worden gereorganiseerd. Vroeger was het beheer van de sectoren (delen van het luchtruim) verbonden aan welbepaalde werkposten. Dit impliceerde dat de verkeersleiding vrij strak moest worden georganiseerd. CANAC 2 biedt een volledige flexibiliteit van de sectoren en kan zich zeer gemakkelijk aanpassen aan de verkeersomstandigheden. Het systeem zorgt dus voor een dynamisch beheer van de capaciteit. De geoptimaliseerde verdeling van de werklast verbetert de kosten/batenverhouding van de luchtverkeersleiding, alsook de productiviteit.

Tactisch beheer van de luchtverkeersstromen en vermindering van de impact op het milieuCANAC 2 biedt de verkeersleiders zowel een globaal overzicht als een extreem nauwkeurige weergave van het luchtverkeer. Dit vergemakkelijkt een tactisch beheer van de verkeersstromen. De instrumenten voor het beheer van de holdings (manoeuvres van een vliegtuig dat zijn beurt afwacht om te landen) en van de aankomstsequentie (AMAN) die CANAC 2 biedt, laten toe om te anticiperen op mogelijke vertraging, om deze te verminderen dankzij een nauwkeuriger planning van de aankomstsequentie en maken het mogelijk voor de vliegtuigen om deze eventuele vertragingen op te vangen op grote hoogte, waarbij wordt bespaard op brandstof.

Het beheer van de vertrekroutes houdt rekening met de activiteit van de militairen. Zo kan men gebruik maken van elke gelegenheid om een meer rechtstreekse route te vliegen, om de routes die reeds te vol zitten te ontlasten, om de vliegtijd en het brandstofverbruik te verminderen en dus om ten volle te beantwoorden aan de verwachtingen van de luchtvaartmaatschappijen en om de impact van de luchtvaart op het milieu te verminderen.

 
AIM Briefing
 

CANAC 2: luchtverkeersleiding gericht op performantie   (0.84 Mb)
video : CANAC 2   (46.68 Mb)