Meteo


De meteorologische dienst van Belgocontrol heeft als hoofdopdracht meteorologische inlichtingen te verschaffen voor de luchtvaart. De voorwaarden van onze opdracht en van de diensten die we verlenen, zijn bepaald in het 3e beheerscontract dat Belgocontrol met de Staat heeft afgesloten.

Met onze opdracht en dienstverlening beantwoorden wij bovendien aan de internationale reglementeringen zoals die worden voorgeschreven en bewaakt door de International Civil Aviation Organisation (ICAO) en de World Meteorological Organisation (WMO).

Onze klanten

In eerste instantie richt onze dienstverlening zich tot de luchtverkeersleiding, zowel in de controletoren als voor de en-route en de nadering, en tot alle luchtruimgebruikers. Tot die grote groep van luchtruimgebruikers behoren niet alleen de internationale luchtvaart, maar eveneens de General Aviation, zweefvliegers en ballonvaarders.

Daarnaast leveren wij ook specifieke diensten aan luchthavens, luchthavenautoriteiten en handlers: wij verrichten nauwkeurige meteorologische waarnemingen en stellen weersvoorspellingen en –waarschuwingen op.
Wij doen dienst als meteorologisch toezichtcentrum voor de FIR (het territorium van België, Luxemburg en een deel van de Noordzee).
Onze meteorologische dienst publiceert niet enkel intern opgestelde berichten, maar stelt ook buitenlandse weergegevens ter beschikking van de luchtruimgebruikers.

Op internationaal vlak spelen wij een belangrijke rol; wij zijn immers een van de drie beheerders van een Europese centrale database met meteorologische gegevens (EUR OPMET-gegevensbank).

Wij onderhouden bovendien nauwe contacten met het Koninklijke Meteorologisch Instituut (KMI) van België en de Meteorologische Wing van de luchtcomponent van Defensie.

Onze diensten

Onze diensten worden gecoördineerd vanuit het Met Office (het voorspellingsbureau) dat gevestigd is in de controletoren van Brussel-Nationaal. Daarnaast zijn we actief op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Luik en Oostende.

Waarnemingen

Het huidige weer wordt permanent waargenomen in waarnemingsstations op de verscheidene luchthavens en vliegvelden. Op basis van deze gegevens stellen we de waarnemingsberichten op (METAR berichten), gecodeerd volgens internationale overeenkomsten, die op internationale schaal worden gepubliceerd op regelmatige tijdstippen.
Een uitgebreid netwerk van systemen, zoals semi-automatische waarnemingsstations, weerradars, bliksemdetectiesystemen en weersatellietbeelden helpen ons om snel weerfenomenen op te sporen die gevaarlijk zijn voor de luchtvaart en om permanent de evolutie ervan op te volgen.

Weervoorspellingen en waarschuwingen

Om weersvoorspellingen op te stellen voor de luchtvaart, moet een hele reeks berichten en bulletins worden aangemaakt die overeenstemmen met internationale overeenkomsten of die zijn ontstaan uit overleg met onze klanten.
De voorspellingen hebben betrekking op de weersituatie op de luchthavens waar we onze activiteiten uitoefenen, alsook op het luchtruim waarvoor we bevoegd zijn.
De weersvoorspellingen worden niet enkel naar tekstberichten omgezet, maar worden ook grafisch weergegeven aan de hand van kaarten en meteogrammen.
Dankzij waarschuwingen voor gevaarlijke weerfenomenen kunnen alle partijen in de luchtvaartsector actie ondernemen om de veiligheid optimaal te garanderen. Als er een vulkaanuitbarsting plaatsvindt, waarschuwt Belgocontrol alle gebruikers van het luchtruim waarvoor het bedrijf verantwoordelijk is door middel van een SIGMET.

U wilt gebruik maken van onze dienst 'Weervoorspellingen en waarschuwingen' ? Raadpleeg onze verschillende communicatiekanalen

EUR OPMET Databank

De afdeling Meteorologie van Belgocontrol is een van de drie beheerders van de EUR OPMET Database. Deze gegevensbank is toegankelijk via het Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN). Men kan het Interface Control Document van de EUR OPMET Databases downloaden. Dit document bevat de gemeenschappelijke catalogus van de gegevensbanken van de drie EUR OPMET DB beheerders.

 
AIM Briefing
 

Jaarverslag 2017  
Video: Het weer - Waarneming en voorspelling  
Meteorological services - Accurate weather information for a safe airspace   (0.52 Mb)