Technisch en operationeel personeel

Belgocontrol moet er zich bovendien van vergewissen dat het operationele en technische personeel te allen tijde voldoende kennis en beheersing heeft van de diensten die het ondersteunt en ook van de onmiddellijke en mogelijke effecten van zijn interventie op de veiligheid van deze diensten. Het bedrijf zal er bovendien op toezien dat zijn personeel in het bezit is van de vereiste vergunning indien deze nodig is.

Communautaire vergunning

Het Europees Parlement en de Raad hebben de Richtlijn 2006/23/EG van 5 april 2006 aangenomen, die ertoe strekt een communautaire vergunning in te voeren voor de luchtverkeersleiders. Deze richtlijn maakt deel uit van de uitvoeringsregels van het pakket ‘Gemeenschappelijk Europees Luchtruim' en draagt bij tot de veiligheid en de kwaliteit van luchtverkeersleidingdiensten, in het bijzonder bij grensoverschrijdende dienstverstrekking. Het doel is om de nodige harmonisatie toe te laten van de huidige mozaïek van nationale systemen voor toekenning van vergunningen.

De richtlijn harmoniseert het systeem voor toekenning van vergunningen aan de verkeersleiders door het definiëren van professionele competenties, het invoeren van taal- en medische vereisten en door het opstellen van gemeenschappelijke normen voor de opleiding van de verkeersleiders. De communautaire vergunning laat de mobiliteit toe van het personeel doorheen Europa en vergemakkelijkt op die manier de organisatie van de verstrekking van grensoverschrijdende diensten, alsook de oprichting van functionele luchtruimblokken (FAB).

Op die manier wordt elke schakel van de keten van de toekenning van vergunningen vastgelegd: het institutionele kader, de voorwaarden voor de toetreding tot het beroep, de opleidingsnormen aangepast aan de complexiteit en de dichtheid van het luchtverkeer in Europa, daarbij inbegrepen de taal- en medische vereisten.

De Richtlijn 2006/23/EG werd vertaald naar de Belgische wetgeving door een Koninklijk Besluit gepubliceerd op 4 juni 2008 in het Belgisch Staatsblad.

Jaarverslag 2017  
Video: De toekomst - Een drieledige strategie  
FAB Europe Central   (0.48 Mb)
FABEC: Facts and Figures   (0.57 Mb)
FABEC newsletter - February 2014