Veiligheid, in het hart van de Single Sky

De essentie van de gemeenschappelijke vereisten (‘Common Requirements') uitgevaardigd door de Europese Commissie, is de veiligheid van het luchtverkeer. Eurocontrol had oorspronkelijk de ESARR's (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements) op punt gesteld. Van de zes werden er vijf vrijwel integraal vertaald in de gemeenschappelijke vereisten.

Wat verwacht men van Belgocontrol inzake luchtvaartveiligheid?
Men kan drie grote assen onderscheiden in de gemeenschappelijke vereisten inzake veiligheid:

  • over een systeem beschikken voor het beheer van de veiligheid;
  • tegemoetkomen aan de vereisten inzake de evaluatie en het beperken van de risico's voor elke verandering
  • voldoen aan de veiligheidsvereisten toepasbaar op het technische personeel dat operationele taken uitvoert verbonden met de veiligheid.

Beheer van de luchtvaartveiligheid binnen Belgocontrol

Belgocontrol heeft een systeem ingevoerd voor het beheer van de veiligheid (SMS) dat een geformaliseerde, systematische en proactieve aanpak verzekert van het beheer van de veiligheid.

Het bedrijf heeft van de luchtvaartveiligheid zijn topprioriteit gemaakt. Dit rationele beheer van de veiligheid garandeert onder andere een conform veiligheidsniveau en zorgt ervoor dat het wordt behouden door opleiding en de bekwaamheid van het personeel, door de oprichting van een functie ‘verantwoordelijke voor de veiligheid' (Safety Manager) die volledig onafhankelijk is van de afdelingen Operaties en Uitrustingen. De oprichting van de Safety Management Unit beantwoordt perfect aan deze vereisten. Deze evalueert systematisch de risico's die verbonden zijn aan de operationele activiteiten, daarbij inbegrepen de engineering, aan de hand van ‘safety surveys', monitoring en conclusies geleverd door de incidentverslagen waarbij oplossingen worden aangebracht om de risico's te minimaliseren.

Beheer van de veiligheid betekent ook bevordering van de veiligheid in het bedrijf: de Safety Management Unit (SMU) ontwikkelde een waaier aan werkinstrumenten die bestemd zijn om alle personeelsleden bewust te maken van de risico's verbonden aan de veiligheid, om de medewerkers aan te sporen om oplossingen voor te stellen en om de lessen te verspreiden die getrokken werden uit de incidenten en de activiteiten inzake veiligheid. Bij Belgocontrol wil men met het bevorderen van de veiligheid een werkelijke veiligheidscultuur onderhouden binnen het bedrijf.

Veiligheid: risico's verbonden aan de veranderingen

De permanente update van systemen, de vernieuwing van uitrusting en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen brengen risico's met zich mee op het niveau van de veiligheid van de operaties. Ook daar gaat het erom de risico's te evalueren en, indien nodig, om wijzigingen aan te brengen door de SAM-methodologie na te leven (Safety Assessment Methodology) uitgewerkt door Eurocontrol. Het is een voorschrift van de Common Requirements, gemeenschappelijke vereisten uitgevaardigd door de Europese Commissie, dat zowel geldt bij de planning van een nieuw component binnen het functionele ATM-systeem, als tijdens de inwerkingstelling ervan en de uitdienstneming uit de operaties.

De Common Requirements hebben ook een systematische identificatie van de gevaren opgelegd en een evaluatie van de ernst ervan volgens een precies classificatiemechanisme. Zoals voorgeschreven, heeft Belgocontrol voor zichzelf ook "veiligheidsdoelstellingen" bepaald, gebaseerd op het risico en vertaald in termen van maximale tolerantie bij dreigend gevaar.

Technische personeel en operationele taken

Belgocontrol vergewist zich ervan dat het technisch en engineering-personeel te allen tijde over voldoende kennis en inzicht beschikt en deze ook onderhouden inzake de diensten die zij ondersteunen, alsook de onmiddellijke en mogelijke invloed van hun interventies op de veiligheid van deze diensten. Deze voorschriften zijn eveneens van toepassing op mogelijke onderaannemers.

Jaarverslag 2017  
Video: De toekomst - Een drieledige strategie  
FAB Europe Central   (0.48 Mb)
FABEC: Facts and Figures   (0.57 Mb)
FABEC newsletter - February 2014