Het beheer van de veiligheid: een noodzaak

 

Vanaf de tweede helft van de jaren ‘70 en ingevolge een reeks aanvaringen tussen vliegtuigen (Zagreb in 1976 en Tenerife in 1977), was er een wereldwijd bewustwordingsproces dat de veiligheid van het luchtverkeer gevoelig moest verbeteren.

In 1979 publiceerde de International Civil Aviation Organisation (ICAO) een handleiding bestemd voor de piloten. Deze handleiding bleek ook nuttig voor veel andere sectoren binnen de luchtvaart, zoals bijvoorbeeld het verlenen van luchtverkeersleidingdiensten.

Onder druk

Drukking vanuit de economische en milieusector had een sterke invloed op het luchtvervoer: de groei van het verkeer, de uitbreiding van het luchtruim, de capacitietsverhoging van de luchthavens en het luchtruim, de vermindering van de kosten en de vertragingen.

Het verstrekken van luchtverkeersleidingdiensten is geen sector waar de concurrentie vrij spel heeft, maar de activiteit heeft plaats in een omgeving die wel degelijk concurrentieel is. De economische druk uitgeoefend door de klanten (luchtvaartmaatschappijen en luchthavens) om de vertragingen en de kosten te verminderen, en tegelijkertijd de capaciteit te verhogen, kunnen de veiligheid beïnvloeden.

Vooruitzien

De groei van het luchtverkeer is een realiteit en heeft rechtstreeks invloed op het beheer van het luchtruim dat alsmaar complexer wordt. Het is absoluut noodzakelijk dat rekening gehouden wordt met deze evolutie en dat oplossingen worden gevonden inzake veiligheid. Indien het ongevallenpercentage (dat afnam tussen 1960 en 1985) gelijk blijft in de komende jaren (m.a.w. indien men niets doet om de veiligheid te verbeteren) en het aantal vluchten stijgt, zou het aantal ongevallen immers met gelijkaardige proporties toenemen.


Het luchtverkeer in 1989 (links) en het luchtverkeer in 2004 (rechts). Bron: Eurocontrol

Om op deze verwachte groei in te spelen, de veiligheid van het luchtverkeer te verhogen en de risico's drastisch te verminderen, hebben Eurocontrol en andere internationale organisaties gewezen op de behoefte aan een systeem voor het proactief, systematisch en geformaliseerd beheer van de veiligheid van het luchtverkeer. Op basis van grondig onderzoek, heeft Eurocontrol reglementen ontwikkeld, de ESARR's, voortaan geïntegreerd in de Common Requirements, die een geharmoniseerde aanpak verzekeren, alsook de te volgen oriëntatie en werking bij het invoeren van efficiënte oplossingen. Belgocontrol heeft er zich toe verbonden om deze regelgeving strikt op te volgen.

Jaarverslag 2017  
Hindsight 25   (8.54 Mb)
Airspace infringements - Analysis of the pilot questionnaires   (3.46 Mb)
Airspace infringement in the Belgian airspace v.2   (4.00 Mb)
ASIL 01/2015 - Radiotelephony phraseology “HOLD SHORT OF RUNWAY”   (0.60 Mb)
ASIL 02/2015 - “SOLO” call sign suffix for student pilots   (0.41 Mb)
EVAIR Safety bulletin n°18   (3.68 Mb)
Leaflet: Airspace infringement   (0.98 Mb)
Video: Onze missie