Veiligheidsbeleid

Veiligheidsstrategie

Bij het verstrekken van luchtverkeersleidingdiensten, verleent Belgocontrol de hoogste prioriteit aan de veiligheid.

De veiligheid primeert over elke druk van buitenaf, ongeacht of het nu gaat om commerciële, operationele, sociale of milieuaspecten.

Belgocontrol stelt alles in het werk om in Europa de beste prestaties te leveren inzake luchtvaartveiligheid.

Belgocontrol verbetert constant zijn prestaties door middel van zelfevaluatie, en dit op een systematische en niet-emotionele wijze.

Belgocontrol bevordert een open communicatiecultuur inzake prestaties wat de veiligheid betreft. Wij bespreken veiligheidskwesties op een open manier, bij al onze contacten met de bevoegde autoriteiten.

Verantwoordelijkheid

Elke medewerker/ster van Belgocontrol is verantwoordelijk voor de veiligheid. Hij/zij overweegt de gevolgen van zijn/haar eigen handelingen in het licht van de veiligheid.

Het Belgocontrol-management is verantwoordelijk voor de prestaties inzake veiligheid van zijn Directoraten-generaal en hun afdelingen.

Safety Management System (SMS)

Het systeem voor het beheer van de veiligheid (SMS) van Belgocontrol reikt een reeks processen aan ter verbetering van de veiligheid, door het toepassen van proactieve en reactieve maatregelen.

Het SMS is gebaseerd op veiligheidsprocessen, evaluatie van de risico's en een permanente controle van de veiligheid.

Het SMS handhaaft de veiligheidsstandaarden die conform zijn met de internationale regelgeving door het nauwgezet opvolgen van mogelijke gevolgen voor de veiligheid die zouden voortvloeien uit de ATM-activiteiten en/of wijzigingen.

Het SMS voorziet ook in het nemen van correctieve acties indien nodig en biedt de garantie dat alle veiligheidsniveaus ten minste behouden blijven en zelfs verbeterd worden.

Conform de nationale en internationale reglementen

Belgocontrol houdt zich strikt aan de voorschriften van de nationale en internationale reglementen inzake veiligheid, in het bijzonder de ESARR's – Eurocontrol SAfety Regulatory Requirements.

Met het oog op het toekomstige Gemeenschappelijk Europees Luchtruim, neemt Belgocontrol deel aan de EATMP – European Air Traffic Management Programmes – om een geharmoniseerde aanpak te garanderen van de Europese veiligheidsnormen, richtlijnen en programma's.

Jaarverslag 2017  
Hindsight 25   (8.54 Mb)
Airspace infringements - Analysis of the pilot questionnaires   (3.46 Mb)
Airspace infringement in the Belgian airspace v.2   (4.00 Mb)
ASIL 01/2015 - Radiotelephony phraseology “HOLD SHORT OF RUNWAY”   (0.60 Mb)
ASIL 02/2015 - “SOLO” call sign suffix for student pilots   (0.41 Mb)
EVAIR Safety bulletin n°18   (3.68 Mb)
Leaflet: Airspace infringement   (0.98 Mb)
Video: Onze missie