ATIS/VOLMET

ATIS staat voor Automatic Terminal Information Service van een luchthaven. De doorlopende berichtendienst verschaft veiligheidskritische informatie voor piloten die hun landing op of vertrek van die luchthaven voorbereiden. Een ATIS-bericht bestaat uit een gestandaardiseerd aantal gegevens inzake de lokale status en (meteorologische) omstandigheden op en rond een luchthaven. Hierbij zijn er drie gegevensbronnen betrokken:

  • De Meteodienst verschaft realtime meteorologische gegevens gebaseerd op observaties die elke 30 minuten worden geüpdatet, of sneller als er zich lokaal significante weersveranderingen voordoen. Deze gegevens houden geen rekening met windvlagen;
  • De luchthavenoperator verschaft operationele gegevens inzake status en beschikbaarheid van banen en taxiways;
  • De Tower ATC Supervisor verschaft zijn/haar operationele beslissingen betreffende actuele nadering-, landing- en opstijgingconfiguratie in gebruik op de luchthaven. Elke update van een inputbron heeft de publicatie van een nieuw ATIS-bericht tot gevolg, alsook een verhoging van de geïntegreerde ATIS-aanwijzer.

VOLMET wordt ook de "en-route ATIS" geheten en verschaft piloten in cruisevlucht informatie over de weersomstandigheden op de omringende voornaamste luchthavens die de luchthaven van eindbestemming omringen. Het systeem zorgt ervoor dat de piloot op tijd kan beslissen om zijn toestel af te leiden naar een nabijgelegen luchthaven in geval van slechte weersomstandigheden op de luchthaven van bestemming. De berichtendienst wordt elke 30 minuten geüpdatet en elk bericht draagt een gemeenschappelijke of een individuele tijdmarkering.


Communicatiekanalen

  • Voor operationeel (en niet-commercieel) gebruik, verspreiding gebeurt via radioberichten: regionaal via continue VHF vocale communicatieoverdracht en wereldwijd wordt dit aangevuld met tekst die wordt weergegeven in de cockpit via gegevens op aanvraag (D-ATIS over ACARS en VDLmode2).
  • Voor niet-operationeel (en niet-commercieel gebruik), ATIS is beschikbaar via de volgende kanalen : (beveiligd met een paswoord en enkel voor gebruikers van het luchtruim

Belgocontrol behoudt het copyright op alle informatie en gegevens, ongeacht het formaat, de vorm of de voorstellingmethode. Het is verboden een afdruk van deze publicatie (hierbij inbegrepen individuele en/of gecombineerde gegevenselementen) te kopiëren, door te geven, uit te zenden of opnieuw te verspreiden in wat voor vorm of op welke manier ook, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgocontrol.

 
AIM Briefing
 

Jaarverslag 2017  
Video: Luchtvaartinformatie - Onontbeerlijke gegevens