Analyse van de oppervlaktekaarten

Alle meteorologische parameters worden constant geobserveerd. Echter op vooropgestelde tijdstippen (iedere zes uur, met aanvang om 00.00 Z) worden deze parameters op het oppervlakteniveau bestudeerd in de vorm van een analyse van de oppervlaktekaart.

Alle pertinente synoptische structuren zoals weersfronten (koud, warm en occlusiefront), convergentielijnen, troglijnen en gebieden met significant weer worden op deze kaart ingetekend.

Het drukveld wordt gevisualiseerd aan de hand van isobaren (isobaren zijn lijnen die punten van gelijke druk verbinden) en met de aanduiding van de verschillende drukcentra.

 
AIM Briefing
 

Jaarverslag 2017  
Video: Het weer - Waarneming en voorspelling  
Meteorological services - Accurate weather information for a safe airspace   (0.52 Mb)