SESAR

De technologische pijler van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim

De harmonisatie van het luchtverkeerbeheer op Europees niveau die werd ingeluid door de wetgeving van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim (Single European Sky - SES) kan enkel worden bereikt door een goede coördinatie van de ontwikkelingen van de nieuwe ATM-technologieën en –systemen. Dat is het doel van het SESAR (Single European Sky ATM Research).


Het SESAR-programma is de technologische pijler van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. Het is een ambitieus programma dat in 2004 werd opgestart met als doel om het beheer van het luchtverkeer in Europa fundamenteel om te vormen, waardoor het veiliger, efficiënter en milieuvriendelijker wordt door moderne en meer geharmoniseerde Europese ATM-systemen. SESAR geeft concreet gestalte aan de noodzaak tot samenwerking om op grote schaal resultaten te boeken.

SESAR Definitiefase

Het SESAR-programma bestaat uit verschillende fasen. De eerste daarvan, de definitiefase, werd in 2008 voltooid en mondde uit in zes deliverables, waaronder het eerste European ATM Master Plan dat werd goedgekeurd door de Europese Raad op 30 maart 2009.

 

SESAR Ontwikkelingsfase

SESAR1

Een ander resultaat was het Work Programme, dat alle vereiste ontwikkelingen identificeerde. Gelet op de omvang van dit programma, richtten Eurocontrol en de Europese Unie in 2007 de SESAR Joint Undertaking (SJU) op om de ontwikkelingsfase van het SESAR-project in goede banen te leiden. Die fase ging van start in 2008 en was aanvankelijk gepland te duren tot 2013, maar ze werd verlengd tot 2016. In die periode werd het European ATM MasterPlan herzien en geüpdatet in 2012 en 2015.

De resultaten van de SESAR1-ontwikkelingsfase werden gebundeld in de SESAR solutions catalogue. Meer details vindt u op de SESAR JU website.

Belgocontrol heeft bijgedragen tot velerlei activiteiten in SESAR1 als een Associate Member via DSNA en via een consortium onder leiding van EUMETNET EIG.

 

SESAR2020

Omdat niet alle geplande activiteiten voltooid waren en er nog nieuwe vereiste ontwikkelingen werden geïdentificeerd, besloot de Europese Unie in 2015 dat de SESAR JU zijn activiteiten mocht voortzetten om nieuwe oplossingen te ontwikkelen via het SESAR2020-Programma. 

Belgocontrol draagt bij tot SESAR2020 via het VISTA-project.

SESAR Uitrolfase

De derde en laatste fase van SESAR is de uitrolfase (2014-2020), waarbij men nieuwe systemen en technologieën voor het beheer van het luchtverkeer wil industrialiseren en implementeren. Tijdens die uitrolfase zullen gezamenlijke projecten (common projects) worden uitgevoerd. Die laatste leggen de luchtvaartnavigatiedienstverleners op om bepaalde functionaliteiten te implementeren die als essentieel worden beschouwd in het SESAR-programma en die op geharmoniseerde wijze moeten worden uitgerold. Een eerste reeks gemeenschappelijke projecten, de Pilot Common Project (PCP) werd verplicht door de Europese Commissie in 2014.

De Commissie heeft ook een beheerder aangesteld voor de uitrol van SESAR (SESAR Deployment Manager - SDM) en heeft een financieringsmechanisme geactiveerd, gebaseerd op subsidies. De toekenning van die subsidies gebeurt d.m.v. evaluaties van projectvoorstellen die aan het Europese Agentschap INEA (Innovation & Network Executive Agency) worden voorgelegd via het Connecting Europe Facility (CEF) Programme. In 2014, 2015 en 2016 werd opgeroepen tot het indienen van voorstellen.

Na de oproep in 2014 kon Belgocontrol Europese financiering in de wacht slepen voor zes projecten. Belgocontrol ging ook in op de oproep tot het indienen van voorstellen in 2015 en kreeg een zevende project toegewezen.

Projects Scope of application
Implementation of RNP Approaches with Vertical Guidance at Brussels Airport (EBBR) Ontwikkeling en invoering van precisienaderingsprocedures voor de luchthaven van Brussel.
MPLS WAN Project Implementatie van een operationeel netwerk gebaseerd op IP voor alle sites van Belgocontrol.
Initial WXXM Implementation on Belgocontrol systems Implementatie van een nieuwe methode voor de uitwisseling van meteogegevens.
Enhancement of Airport Safety Nets for Brussels Airport (EBBR) Implementatie van veiligheidsnetten in het AMS om runway incursions te vermijden.
LARA integration into CANAC2 Integratie in het Eurocat-systeem van het LARA-systeem voor een burgerlijk en militair beheer van het luchtruim.
Implementation of RNP Approaches with Vertical Guidance at the Belgian civil aerodromes outside the Brussels TMA Ontwikkeling en invoering van precisienaderingsprocedures voor de regionale luchthavens (Oostende, Luik en Charleroi).
NewPENS stakeholders contribution for the procurement and deployment of NewPENS Implementatie van het netwerk voor de uitrol van het System Wide Information Management (SWIM).

 

Belgocontrol/SESAR-coördinatie

Om alle activiteiten die met het SESAR-programma verband houden, systematisch te coördineren, heeft Belgocontrol intern de SESAR Coordination Group (SCG) opgericht, onder de verantwoordelijkheid van het DG International & Public Affairs. Die coördinatiegroep staat met name in voor het indienen van voorstellen voor het uitrollen van projecten en voor financieringsovereenkomsten, maar volgt ook alle activiteiten van het SESAR Deployment Program op door te zetelen in het SESAR Consultation Platform en door deel te nemen aan specifieke werkgroepen binnen CANSO, FABEC en EUMETNET.

 

Meer info over SESAR

SESAR Deployment & INEA CEF funding:

SESAR R&D & H2020 funding:

SESAR General:

Jaarverslag 2017  
Video: De toekomst - Een drieledige strategie  
FAB Europe Central   (0.48 Mb)
FABEC: Facts and Figures   (0.57 Mb)
FABEC newsletter - February 2014