Gemeenschappelijk Europees luchtruim: op koers naar Europa

 

Belgocontrol heeft, méér nog dan anderen, te maken met een dicht en complex luchtruim. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat een verhoogde internationale samenwerking de enige manier is om te beantwoorden aan de verwachte groei van het luchtverkeer.

Hiervan getuigt onze steun aan en voorbereiding op het initiatief van het « Gemeenschappelijk Europees Luchtruim » van de Europese Commissie, een initiatief dat een reorganisatie voorstaat van het luchtruim, alsook een nauwere samenwerking tussen burgers en militairen en een harmonisatie van de technologieën.

Harmoniseren voor meer efficiëntie

Een van de sleuteldoelstellingen van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim is de globale efficiëntie van de organisatie te verbeteren, alsook van het beheer van het Europese luchtruim. Het ATM-systeem in Europa is momenteel opgesplitst volgens de grenzen van de Staten. Het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim wil het harmoniseren in functie van de operationele efficiëntie, hetgeen een verbetering inhoudt van de veiligheid en de capaciteit en een vermindering van de kosten en van de impact op het milieu. Het doel is ook om zich voor te bereiden op de heropleving van de groei van het luchtverkeer.

De verwezenlijking van deze doelstellingen werd opgenomen in een geheel van vier verordeningen van het Europees Parlement en de Raad, die op 20 april 2004 van kracht werden:

Single European Sky II

Op 25 maart 2009 keurde het Europese Parlement een geheel van verordeningen goed – Single European Sky II- uitgevaardigd door de Commissie op 25 juni 2008. Dit tweede wetgevende pakket vormt een aanvulling op de maatregelen van 2004. Het gaat onder andere om:

 • Het invoeren van performantiedoelstellingen op gebied van de veiligheid, de capaciteit, de efficiëntie van de vluchten, de verhouding tussen kosten en efficiëntie en het milieu.
 • De organisatie van het luchtruim met de verplichting om de FAB's (Functional Airspace Blocks) ten laatste in 2012 te implementeren.
 • Het heffingenstelsel is gewijzigd volgens nieuwe principes:
  • de verlener van luchtvaartnavigatiediensten moet worden vergoed voor alle gepresteerde diensten
  • de gebruikers betalen enkel voor de ontvangen diensten
  • geen kruissubsidiëring meer tussen en-route heffingen en terminalvergoedingen
 • Het oprichten van een regelgevend kader voor het SESAR-project (Single European Sky ATM Research) dat de luchtvaartuitrusting wil standaardiseren en de ontwikkeling ervan verzekeren.
 • Verruimde bevoegdheden voor het EASA (European Aviation Safety Agency)

Als verstrekker van geïntegreerde diensten (ATS, AIM, Meteo, enz.), is het de bedoeling van Belgocontrol zijn expertise te valoriseren op internationaal niveau en zich als een proactieve gesprekspartner te profileren bij de uitbouw van het Gemeenschappelijk Europees luchtruim.

 
AIM Briefing
 

Jaarverslag 2017  
Video: De toekomst - Een drieledige strategie  
FAB Europe Central   (0.48 Mb)
FABEC: Facts and Figures   (0.57 Mb)
FABEC newsletter - February 2014