Het luchtverkeersleidingscentrum: feiten en cijfers

De operationele zaal bestaat uit 4 bloembladen: ACC West, ACC East, APP en Training. Elk bloemblad omvat 14 werkposten en één Team leader positie. In het midden van de zaal bevinden zich de werkposten van de Centre Supervisor en de Traffic Manager die het werk voor de hele operationele zaal plannen en coördineren.

De operationele zaal van het nieuwe verkeersleidingcentrum is 29 meter breed en 35 meter lang. Dit geeft een oppervlakte van iets meer dan 1000 m². Het plafond is 6,70 meter hoog.

Dankzij de lichtput van 5,9 meter groot baadt de zaal in natuurlijk licht.

Elke werkpost bestaat uit een console waarop een triptiek van schermen rust alsook een toestel voor digitale communicatie. Elke console geeft toegang tot alle luchtverkeersleidingsinstrumenten door middel van één enkel toetsenbord en één enkele muis. De werking ervan lijkt op deze van een standaard-pc.

Elke console is uitgerust met zijn eigen computer, voorzien van het exploitatiesysteem Linux en van onafhankelijke noodsystemen. Deze computers en systemen zijn verbonden met servers in de informaticazalen en creëren zo een netwerk. In dit netwerk zit meer dan 60 km kabel en 2 km optische vezelkabel.

CANAC 2: luchtverkeersleiding gericht op performantie   (0.84 Mb)
video : CANAC 2   (46.68 Mb)