De controletoren

De controletoren van Brussel-Natinaal is gesitueerd op 500 m van het nationaal luchtverkeersleidingcentrum CANAC en maakt deel uit van de Belgocontrol-site in Steenokkerzeel. Hij werd in december 2004 in dienst gesteld en is uitgerust met de meest recente technologie gebaseerd op de laatste operationele concepten inzake luchtverkeersleiding. Hij staat symbool voor de wil van Belgocontrol om een leiderspositie in te nemen in de wereld van de luchtverkeersleiding.

Maximale veiligheid

De toren werd ontworpen met één enkel doel voor ogen: een maximale veiligheid verzekeren op en rond de luchthaven en in de naderingszone. De toren liet toe om de meest recente technologie inzake torenverkeersleiding optimaal te integreren, het zicht van de verkeersleiders te optimaliseren, de ergonomie van de werkposten volledig op punt te stellen en de diensten betrokken bij het beheer van het luchtverkeer in eenzelfde gebouw onder te brengen. Deze diensten bestaan uit de verkeersleiding en ATS management, AMS (Airport Movement System) software-ontwikkeling, de meteo- en luchtvaartinlichtingendiensten.

Een referentie

De toren van Brussel-Nationaal is een referentie in Europa en biedt Belgocontrol de mogelijkheid om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen van de luchthaven en met de groei van het luchtverkeer, waarbij de hoogste graad van veiligheid gewaarborgd blijft – de topprioriteit van Belgocontrol – alsook het optimaal en efficient beheer van het luchtverkeer op de luchthaven.

De bouw van de controletoren verliep geheel onder het beheer van Belgocontrol waarbij het bedrijf heelwat expertise verwierf om gelijkaardige grote projecten te leiden, zowel inzake planning, bouwwerken, technische uitrusting als indienststelling.

Video: Het verkeersleidingscentrum en de controletorens - Permanent in evolutie  
CANAC 2: luchtverkeersleiding gericht op performantie   (0.84 Mb)
De controletoren van Brussel-Nationaal - Voor een optimale veiligheid van het luchtverkeer   (0.63 Mb)
Jaarverslag 2017