Toekomstige verwezenlijking : A-SMGCS en CDM

Advanced Surface Movement Guidance and Control System - A-SMGCS


A-SMGCS (spreek uit: asmics) is voluit ‘Advanced Surface Movement Guidance and Control System'. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een verbeterde versie van het SMGCS.

SMGCS is het geheel van alle elementen van de luchthaven die bijdragen tot de geleiding (Guidance) en de controle (Control) van de bewegingen op de grond (Surface Movement). Om slechts enkele voorbeelden aan te halen: de lijnen die op de rijbanen geschilderd zijn, de panelen waarop de indicaties staan voor de piloot, de grondradar, enz.

Men heeft het over A-SMGCS wanneer de geleiding en de controle van de vliegtuigen wordt bijgestaan door een doorgedreven automatisering, met name in de controletoren.
Deze automatisering kan natuurlijk verschillende vormen aannemen; Het is aan de luchthavens om te kiezen tussen verschillende mogelijkheden. De ICAO heeft echter geprobeerd om een referentiekader te scheppen om deze ontwikkelingen te sturen en te rationaliseren. ‘A-SMGCS' is het acroniem dat het ICAO bedacht om dit concept aan te duiden.

In A-SMGCS onderscheidt men de volgende basisfuncties. Een ideaal A-SMGCS integreert perfect al deze functies en verzekert tevens de coherentie ervan.

  • Surveillance: Realtime-beelden van de bewegingen op de grond en identificatie van deze bewegingen weergegeven op een scherm dankzij de gegevens van de radars.
  • Control: Module gewijd aan de automatische alarmsystemen die de verkeersleider waarschuwen in geval zich een mogelijk gevaarlijke situatie voordoet. Typevoorbeelden: runway incursion monitoring, collision avoidance.
  • Guidance: Geautomatiseerde bijstand voor de piloot. De geleiding kan gebeuren via een radiodatalink en een cockpit display. Een andere toepassing van deze module is de gepaste switching van de bebakening van de rijbanen (follow-the-greens).
  • Routing: Dit is de geautomatiseerde ondersteuning bij de keuze van een rijbaan voor elk vliegtuig.

Het doel van het A-SMGCS is om een open en modulair kader te creëren waarin complementaire modules van verschillende fabrikanten samen kunnen functioneren binnen een geïntegreerd en coherent systeem.

Belgocontrol ontwikkelt permanent zijn Airport Movement System (AMS), om geleidelijk aan de functies van het A-SMGCS te ontplooien. Belgocontrol behoort tot het koppeloton wat betreft de integratie van deze concepten waarop de toekomstige luchtverkeersleiding is gebouwd. Belgocontrol dankt deze positie aan de kwaliteiten van zijn medewerkers en aan de technologische investeringen die het bedrijf heeft gedaan:

  • De ontwikkelingen van het Airport Movement System, AMS.
  • Vier grondradars voor Brussel-Nationaal. Nog fijnere surveillance dankzij het multilateratiesysteem.

Collaborative Decision Making - CDM

Het concept van ‘Collaborative Decision Making', dat werd aangenomen door de Europese Conferentie voor de Burgerluchtvaart (ECAC), wordt ontwikkeld door Eurocontrol.

CDM beoogt de luchtverkeersstromen alsook het beheer van de capaciteit (ATFCM) op de luchthavens te verbeteren door de vertragingen te verminderen, de stiptheid van de verscheidene belanghebbenden te verfijnen en het gebruik van de middelen te optimaliseren.

CDM laat dankzij de uitwisseling van informatie aan een belanghebbende toe om de goede beslissingen te maken in samenwerking met zijn partners: luchthavenbeheerders, luchtvaartmaatschappijen, handlers, verkeersleiding, CFMU (Eurocontrol).

Brussel-Nationaal was één van de eerste luchthavens die heeft deelgenomen aan de CDM-tests uitgevoerd in 2001 bij het opstarten van het project door Eurocontrol.

Video: Het verkeersleidingscentrum en de controletorens - Permanent in evolutie  
De controletoren van Brussel-Nationaal - Voor een optimale veiligheid van het luchtverkeer   (0.63 Mb)
Jaarverslag 2017