Gebouwen en andere permanente obstakels

Elke adviesaanvraag voor permanente obstakels in de onmiddellijke omgeving van luchthavens door Belgocontrol gecontroleerd, wordt door de dienst Urbanisme geanalyseerd. Onder permanente obstakels vallen onder meer gebouwen, hoogspanningslijnen, antennes, zendapparatuur en ook hoge aanplantingen of begroeiingen.

Hierbij wordt nagegaan of er een mogelijke impact plaatsvindt op de operaties die zich afspelen op en rond de luchthaven. De obstakels mogen het zicht van de luchtverkeersleiders van het aankomende en verstrekkende verkeer niet verhinderen. Daarnaast worden ook de vluchtprocedures gecontroleerd en mogelijke interferentie die de obstakels kunnen veroorzaken op de technische installaties onderzocht.

De door Belgocontrol gehanteerde criteria zijn gebaseerd op de bestaande ICAO regelgeving, op studies uitgevoerd in opdracht van Belgocontrol, op internationale studies waaraan Belgocontrol meewerkte (o.m. uitgevoerd in opdracht van Eurocontrol), op internationale richtlijnen, op informatie uitgewisseld op verschillende fora waaraan Belgocontrol actief deelneemt (ICAO, Eurocontrol, etc.), op ervaring van andere ANSP's en op eigen ervaring van Belgocontrol. 

Download het formulier voor uw adviesaanvraag. Gelieve alle gevraagde informatie aan te leveren zodat uw aanvraag correct kan behandeld worden.

Voor officiële adviezen heeft Belgocontrol een antwoordtijd van 20 à 30 dagen afhankelijk van het type aanvraag en de aanvragende instantie.

Belgocontrol streeft ernaar vooradviezen binnen een termijn van 1 maand te behandelen.

Publicatie obstakel

Voor uitzonderlijke constructies (zoals hoogspanningslijnen en obstakels hoger dan 60m AGL) dient de bouwheer minimum 2 maanden voor de aanvang van de werken contact op te nemen met Belgocontrol om de eventuele publicatie van het nieuwe "obstakel" in de AIP (Aeronautical Information Publication) mogelijk te maken.

 

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak