Kranen en andere tijdelijke obstakels

Tijdelijke installaties die niet vergunningsplichtig zijn (zoals kranen, stellingen, zendapparatuur,…) maar zich wel in de onmiddellijke omgeving van het luchthavendomein of van Belgocontrol apparatuur bevinden, dienen door de dienst Urbanisme geëvalueerd te worden.

Hierbij wordt nagegaan of er een impact is op de PANS-OPS vlakken (Obstakelvrije zones rond gecontroleerde luchthavens) en of de obstakels de goede werking van de communicatie-, navigatie- en surveillancesystemen kunnen verstoren.

De door Belgocontrol gehanteerde criteria zijn gebaseerd op de bestaande ICAO regelgeving, op studies uitgevoerd in opdracht van Belgocontrol, op internationale studies waaraan Belgocontrol meewerkte (o.m. uitgevoerd in opdracht van Eurocontrol), op internationale richtlijnen, op informatie uitgewisseld op verschillende fora waaraan Belgocontrol actief deelneemt (ICAO, Eurocontrol, etc.), op ervaring van andere ANSP's en op eigen ervaring van Belgocontrol. 

Download het formulier voor uw adviesaanvraag. Gelieve alle gevraagde informatie aan te leveren zodat uw aanvraag correct kan behandeld worden.

Adviezen voor de oprichting van kranen en andere tijdelijke obstakels dienen minstens 2 maanden voor de installatie ervan aangevraagd te worden.

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak