Formulieren

Gelieve uw adviesaanvraag te vervolledigen met het correct ingevulde formulier bestemd voor uw aanvraag. Het volledige dossier wordt bij voorkeur overgemaakt per e-mail naar urba@belgocontrol.be. Bijlagen die niet kunnen gescand worden, stuurt u per post of koerier naar de dienst Urbanisme, waarbij u duidelijk vermeldt dat de aanvraag reeds per e-mail werd overgemaakt.

Voor windturbines:
  • Download het formulier voor een adviesaanvraag voor windturbines.
  • Download de Excelfile "Aviator coördinaten".
Voor gebouwen en andere permanente obstakels:
  • Download het formulier voor een adviesaanvraag voor gebouwen en andere permanente obstakels (uitgezonder windturbines).
Voor kranen en andere tijdelijke obstakels:
  • Download het formulier voor een adviesaanvraag voor kranen en andere tijdelijke obstakels.

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak