Vooradviezen en officiële adviezen

De dienst Urbanisme verleent twee soorten adviezen, vooradviezen en officiële adviezen.

Vooradviezen

Vooradvies kan rechtstreeks bij de dienst Urbanisme worden verkregen. Gezien de complexere analyse voor de inplanting van windturbines wordt hierbij een forfaitair bedrag van € 900,00 in rekening gebracht.

Vooradviezen zijn geldig voor een termijn van 2 jaar. De aanvrager kan binnen de termijn van 2 jaar een verlening van het vooradvies aanvragen. Bij verlening van het vooradvies en bij officiële adviesaanvragen wordt de gevraagde inplanting van het obstakel opnieuw getoetst aan de evaluatiecriteria. Dit kan leiden tot een afwijking van het vooradvies.

 

Officiële adviezen

Belgocontrol ontvangt via het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), het Omgevingsloket voor Vlaanderen of via andere overheidsinstanties officiële adviesaanvragen.

Officiële adviezen blijven geldig voor de duur van de toegekende vergunning voor de oprichting en de exploitatie van het obstakel.

 

Indien tegen het negatief advies van Belgocontrol in, de beslissing zou worden genomen om obstakels te bouwen, kan Belgocontrol niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak