Praktisch - dienst Urbanisme

Voor vragen, verduidelijkingen of adviezen (uitgezonderd officiële adviezen voor vergunningsplichtige obstakels) kan u zich richten tot:

Belgocontrol
Dienst Urbanisme
Tervuursesteenweg 303
B-1820 Steenokkerzeel

Tel: +32 2 206 24 42
e-mail: urba@belgocontrol.be

 

Gelieve uw adviesaanvraag te vervolledigen met het correct ingevulde formulier bestemd voor uw aanvraag. Het volledige dossier wordt bij voorkeur overgemaakt per e-mail naar urba@belgocontrol.be. Bijlagen die niet kunnen gescand worden, stuurt u per post of koerier naar de dienst Urbanisme, waarbij u duidelijk vermeldt dat de aanvraag reeds per e-mail werd overgemaakt.

Let op dat u over de volgende informatie beschikt vooraleer u van start gaat:

  • een situatieplan (bij voorkeur op schaal 1/10.000) met vermelding van de coördinaten in het Lambert-stelsel of in WGS-84,
  • de hoogte van het terrein ten opzichte van het zeeniveau,
  • de afmetingen van de constructie,
  • een afbeelding van de constructie waarop de structuur ervan duidelijk zichtbaar is,
  • een beschrijving van de gebruikte materialen,
  • de periode van de werkzaamheden,
  • de gebruikte frequenties voor zendapparatuur.

 

Antwoordtermijnen

Voor officiële adviezen heeft Belgocontrol een antwoordtijd van 20 à 30 dagen afhankelijk van het type aanvraag en de aanvragende instantie.

Adviezen voor de oprichting van kranen en andere tijdelijke obstakels dienen minstens 2 maanden voor de installatie ervan aangevraagd te worden.

Belgocontrol streeft ernaar vooradviezen binnen een termijn van 2 maanden te behandelen.

 

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak