Wind Turbine Consultation Map

  • Download de Wind Turbine Consultation Map : in pdf of in dxf
  • Raadpleeg de legende voor een correct gebruik van de Wind Turbine Consultation Map.

 

DISCLAIMER

 

Hier vindt u de laatste versie van de Wind Turbine Consultation Map. De legende geeft op sterk vereenvoudigde wijze de criteria weer zoals door Belgocontrol gehanteerd.

Een aftoetsing van de inplanting van windturbines aan deze kaart en criteria, vervangt nooit het voor- of officiële advies van Belgocontrol. Een aanvraag dient steeds ingediend te worden via de geijkte procedure (urba@belgocontrol.be, via Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), de bevoegde instantie, of via het Omgevingsloket).

De Wind Turbine Consultation Map is opgesteld voor windturbines met een maximum van 200 m. Voor grotere turbines, alsook voor windparken vanaf 20 turbines (incl. reeds gebouwde en/of vergunde) of vanaf 10 turbines afhankelijk van de geografische locatie, zal steeds een ad-hoc assessment nodig zijn en kan deze kaart dus niet als basis dienen.

Bij de evaluatie van de mogelijke impact van de windturbine wordt steeds rekening gehouden met de wieken. Indien de wieken een bepaalde zone (oranje, rood, gearceerd,…) penetreren, dan wordt de volledige windturbine geanalyseerd op basis van de gepenetreerde zone. De reeds vergunde en gebouwde windturbines, alsook aanvragen waarvoor een positief vooradvies werd verstrekt, worden mee opgenomen in de evaluatie daar er rekening wordt gehouden met het mogelijke cumulatieve effect van een cluster van windturbines.

 

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak