Urbanisme Algemeen

 

Verspreid over het Belgisch grondgebied bevinden zich tal van installaties van Belgocontrol die als hulpmiddel dienen voor de luchtverkeersleiding en het luchtverkeer. Dit zijn radionavigatie-, radars- en communicatiesystemen. Belgocontrol is verantwoordelijk voor de correcte werking van deze apparatuur die beïnvloed kan worden door fysische obstakels of door apparatuur waarvan de werking berust op het gebruik van elektromagnetische golven. Daarnaast dient Belgocontrol ook de wereldwijde richtlijnen inzake de obstakel-vrije zones in de aankomst- en vertrekzones, en veiligheidsgebieden (PANS-OPS vlakken) rond de luchthavens te respecteren. Belgocontrol kijkt eveneens na of de inplanting van het obstakel op de gevraagde locatie de operaties niet verstoord.

Het is de taak van Belgocontrol om de veiligheid in het gecontroleerde luchtruim te waarborgen. De dienst Urbanisme van het Directoraat-Generaal Internationalisering & Publieke zaken behandelt alle adviesaanvragen voor gebouwen, windturbines, permanente of tijdelijke constructies of installaties op een plaats die mogelijk een risico inhoudt voor de luchtvaart. Aanvragen kunnen ingediend worden door particulieren, bedrijven, overheidsdiensten; rechtstreeks, via het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) of via het Omgevingsloket voor Vlaanderen.

De beoordeling van de aanvragen gebeurt aan de hand van de Urbanisme Policy waarin de criteria gespecificeerd staan voor permanente en tijdelijke obstakels. Met deze Urbanisme Policy wil Belgocontrol de objectiviteit tegenover elke aanvraag garanderen.

Jaarverslag 2017  
Video: Onze missie  
Video: Luchtverkeersleiding - De kerntaak