Uw veiligheid: onze prioriteit

De veiligheid garanderen is de bestaansreden van Belgocontrol. De veiligheid van de passagiers, het boordpersoneel of de overvlogen bevolking is 'de' prioriteit. Bij Belgocontrol betekent dit dat elke individuele of collectieve actie slechts één uiteindelijk doel heeft: de veiligheid van het luchtverkeer.

Om en bij de 900 mensen streven elke dag naar de verwezenlijking van deze prioriteit die verankerd is op een solide basis en die gerealiseerd wordt door processen doorheen het bedrijf die continu worden verbeterd.

De toewijding aan zijn opdracht vormt de kracht van Belgocontrol, waardoor het bedrijf een economische en sociale voortrekkersrol vervult en aan zijn klanten een dienst van uitzonderlijke kwaliteit levert. Zo worden de gebruikers van ons luchtruim, dat wordt erkend als het meest complexe in Europa, er in alle veiligheid begeleid.

De voorbije vijf jaar controleerde Belgocontrol gemiddeld meer dan 1.000.000 bewegingen per jaar. Het aantal veiligheidsvoorvallen wat betreft het niet naleven van de veiligheidsafstanden tussen twee vliegtuigen, komt overeen met minder dan 2 op 100.000 bewegingen.

Belgocontrol blijft streven naar de continue verbetering van zijn diensten op het gebied van capaciteit en efficiëntie, maar hanteert de nultolerantie wat betreft het mogelijk aandeel van de luchtverkeersleiding bij een ongeval en streeft naar een vermindering van het aantal voorvallen ondanks de stijging van het luchtverkeer in het Belgische en Luxemburgse luchtruim.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, heeft Belgocontrol op alle niveaus van de onderneming een beleid en beheersprincipes ingevoerd die gericht zijn op de veiligheid.

Jaarverslag 2017  
Hindsight 25   (8.54 Mb)
Airspace infringements - Analysis of the pilot questionnaires   (3.46 Mb)
Airspace infringement in the Belgian airspace v.2   (4.00 Mb)
ASIL 01/2015 - Radiotelephony phraseology “HOLD SHORT OF RUNWAY”   (0.60 Mb)
ASIL 02/2015 - “SOLO” call sign suffix for student pilots   (0.41 Mb)
EVAIR Safety bulletin n°18   (3.68 Mb)
Leaflet: Airspace infringement   (0.98 Mb)
Video: Onze missie