Jurist social law

The English version will follow.

 
De functie

 

Als jurist sociale wetgeving verzekert u dat de verschillende activiteiten binnen Belgocontrol juridisch correct gebeuren door het verlenen van juridisch advies en ondersteuning op vlak van arbeidsreglementering, sociale zekerheidswetgeving en ambtenarenrecht.  U rapporteert hierbij aan het hoofd van de juridische dienst.

De functie omvat o.a. volgende aspecten:

·         U verleent juridisch advies op vlak van arbeidsreglementering, sociale zekerheidswetgeving en ambtenarenrecht. Dit houdt onder meer in:

o Interpreteren en vertalen van de sociale wetgeving, de geldende collectieve akkoorden, statuten, reglementen, dienstnota's met het oog op een praktische toepassing binnen Belgocontrol;

o Opvolgen en signaleren van ontwikkelingen in de sociale wetgeving aan de HR-directeur en de HR-managers;

o Onderzoeken van de impact van wetswijzigingen op Belgocontrol;

o Verlenen van juridisch advies aan de HR-Directeur en de HR-managers vanuit een expertiserol;

o Verrichten van opzoekingswerk voor complexe vragen en formuleren van oplossingen;

o Adviseren over juridische risico's;

o Deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen rond diverse juridische en personeelsgerelateerde projecten.

 

·         U behandelt en coördineert sociaal-juridische dossiers en geschillen én dossiers en geschillen op vlak van ambtenarenrecht.  Concreet betekent dit:

o Behandelen en opvolgen van binnenkomende vragen en klachten;

o Onderhouden van contacten met en aansturen van advocatenbureaus;

o Verlenen van advies in samenwerking met de betrokken advocaten bij het beoordelen van een vonnis of arrest en de gevolgen die hieraan moeten gegeven worden.

 

·         U verleent ondersteuning bij het onderhouden van contacten met de sociale partners. Dit houdt onder meer in:

o Voorbereiden en opvolgen van de paritaire vergaderingen en onderhandelingen met de sociale partners in samenwerking met de HR-directeur en de HR Managers;

o Instaan voor de juridische toets bij de voorbereiding en redactie van collectieve akkoorden;

o Instaan voor de juridische toets bij het beantwoorden van vragen van de sociale partners.

 

Uw profiel
 
 

o   U behaalde een Master in de Rechten met een specialisatie in Sociaal Recht /Arbeidsrecht.

o   Kennis van Ambtenarenrecht is noodzakelijk.

o   U kan ca. 5 jaar ervaring als jurist of juridisch adviseur in bovenvermelde expertisegebieden aantonen in combinatie met ervaring in het onderhouden van relaties met sociale partners;

o   Werkervaring in de overheidssector is een troef;

o   U bent tweetalig Nederlands/Frans en heeft bovendien een bruikbare kennis van het Engels;

o   U beschikt over sterke communicatie skills en onderhandelingsvaardigheden;

o   U handelt proactief en pragmatisch en u bent assertief, kritisch, diplomatisch en stressbestendig;

o   U kan autonoom werken, maar eveneens bent u een teamplayer en werkt u dus vlot en solidair samen met de andere juristen van het team;

o   U treedt op als een overtuigende gesprekspartner en straalt vertrouwen uit.

 

Please send your application letter and CV to
email:jobs@belgocontrol.be
Belgocontrol
Tervuursesteenweg 303
B - 1820 Steenokkerzeel

 

 

SECURITY SCREENING
In light of the vacancy to which you responded we would like to draw your special attention to the fact that prior to being employed by Belgocontrol candidates have to undergo a security screening which will be carried out by the National Security Authority. More info

    Annual report 2016   (3.43 Mb)
    Video: Our Mission  
    Video: Air traffic control - Main task